MB lãi hơn 18.000 tỷ đồng trong 9 tháng

9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của MB đạt 18.192 tỷ đồng, tăng 53,1%.

 

Sau 9 tháng đầu năm, nợ xấu của MB tăng thêm 1.147 tỷ đồng, lên 4.415 tỷ đồng.
Sau 9 tháng đầu năm, nợ xấu của MB tăng thêm 1.147 tỷ đồng, lên 4.415 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 6.296 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận ngân hàng vẫn tăng trưởng mạnh trong 3 quý vừa qua nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi nói chung vẫn tăng trưởng tốt, đi cùng việc cắt giảm gần 26% chi phí dự phòng rủi ro xuống còn 4.462 tỷ đồng.

Đi sâu vào từng mảng kinh doanh, thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính mang về cho ngân hàng 26.394 tỷ đồng trong 9 tháng vừa qua, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần tư kinh doanh ngoại hối cũng tăng mạnh 46,5%, lên 1.340 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm lần lượt 3,6% và 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác cũng giảm mạnh so với cùng kỳ. Song nhờ chi phí dự phòng giảm gần 26%, lợi nhuận của MB vẫn tăng trường khả quan so với cùng kỳ.

Riêng trong quý 3, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 6.200 tỷ đồng, tăng gần 62% so với cùng kỳ. MB cũng giảm trích lập dự phòng xuống còn 962 tỷ đồng, tương đương giảm gần 46%.

Lợi nhuận trước thuế của MB đạt hơn 18.190 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hàng tháng của nhân viên tăng 22% lên 37 triệu đồng/tháng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản MB tăng 8,2% lên 656.804 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 17,2% đạt 426.233 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, nợ xấu của MB tăng thêm 1.147 tỷ đồng, lên 4.415 tỷ đồng. Qua đó đưa tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ mức 0,9% hồi đầu năm lên 1,04% tại thời điểm 30/9.

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống