MHC đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 giảm 26%, chuyển hướng sang bất động sản

(CL&CS) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP MHC (HOSE: MHC) đặt kế hoạch lãi trước thuế 45 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản đóng góp 2/3.

Đọng thái chuyển hướng hoạt động kinh doanh

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành có xu hướng chuyển dịch sang đầu tư lĩnh vực bất động sản. MHC cũng là một trong số những doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch hoạt động kinh doanh bất động sản.

Được biết, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1998, chính thức đi vào hoạt động năm 1999. Đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực vận tải – logistics cùng với các công ty con và côgn ty liên kết. Năm 2020, MHC bắt đầu có động thái bước chân vào lĩnh vực bất động sản khi góp vốn thành lập Công ty con MHC Land với vốn điều lệ 68 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn mà MHC góp vào MHC Land là 67.320 tỷ tương đương 99% vốn điều lệ MHC Land.

Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập MHC Land  
Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập MHC Land  

Trong bản báo cáo thường niên năm 2021, Công ty cũng đã hết phần vốn góp tại công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội.

Tập trung vào mảng bất động sản

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP MHC (HOSE: MHC) đặt kế hoạch lãi trước thuế 45 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản đóng góp 2/3. Năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì định hướng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics.

Ở mảng bất động sản, Công ty tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh thông qua công ty con MHC Land. Công ty đặt kế hoạch doanh thu 300 tỷ đồng và lãi trước thuế 30 tỷ đồng từ mảng này trong năm 2022. Các hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh khác được đặt chỉ tiêu doanh thu 120 tỷ đồng và lãi trước thuế 15 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2022 của MHC (Nguồn: MHC)  
Kế hoạch kinh doanh 2022 của MHC (Nguồn: MHC)  

Tính chung, năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 420 tỷ đồng (tăng 5% so với năm trước) và lãi trước thuế 45 tỷ đồng (giảm 26%) so với 60,7 tỷ năm 2021.

Năm 2021, MHC đạt lãi sau thuế gần 49 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 1.1 tỷ đồng), chủ yếu nhờ hoạt động tài chính. Công ty dự kiến trả cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Nhìn vào kế hoạch 2022, có thể Công ty đang đặt kỳ vọng nhiều vào mảng kinh doanh bất động sản chứ không phụ thuộc vào hoạt động đầu tư tài chính như năm trước.

Lợi nhuận công ty chủ yếu từ hoạt động tài chính
Lợi nhuận công ty chủ yếu từ hoạt động tài chính

Cụ thể, năm 2021, mảng bất động sản của MHC có doanh thu thuần 7.2 tỷ đồng, lãi thuần gần 4 tỷ đồng. Mảng vận tải - logistics gồm hoạt động kinh doanh đội xe container và xe nâng đạt tổng doanh thu 20.6 tỷ đồng nhưng báo lỗ 4.6 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính có doanh thu 376.2 tỷ đồng và báo lãi gần 68 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2020-2021, MHC đã huy động 500 tỷ trái phiếu. Cụ thể, ngày 29/5, MHC phát hành 2.000 trái phiếu trị giá 200 tỷ có thời hạn 3 năm với lãi suất 10%/năm. Ngày 1/7/2012, MHC tiếp tục phát hành 3.000 trái phiếu trị giá 300 tỷ có thời hạn 5 năm với lãi suất 9.4%/năm.

Trái phiếu MHC (Nguồn BCTC MHC)
Trái phiếu MHC (Nguồn BCTC MHC)

Gần đây, MHC cũng công bố báo cáo tài chính quý I/2022. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 5,3 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 358 triệu. Giải trình kết quả kinh doanh, MHC cho biết doanh thu hoạt động tài chính quý I giảm trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính lại tăng so với cùng kỳ năm trước. Sự biến động này chủ yếu phát sinh từ hoạt động tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống