Mộc Châu Milk chốt ngày trả cổ tức 1.500 đồng/cp đợt 2/2021

Mộc Châu Milk thông báo lịch chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong tháng 5 và dự kiến chi trả trong tháng 6 năm nay.

Trong quý 1/2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 674,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85,69 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và 73,1% so với cùng kỳ năm trước  
Trong quý 1/2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 674,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85,69 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và 73,1% so với cùng kỳ năm trước  

Mộc Châu Milk vừa công bố thông tin chi trả cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 15% bằng tiền (1.500 đồng/cổ phiếu). Với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp phải chi 165 tỷ đồng để trả cổ tức. Như vậy, tổng mức cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 25% (10% đã được tạm ứng trong năm 2021). 

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/5, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/5. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 23/6. 

Phương án chi trả cổ tức năm 2022 của doanh nghiệp được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Trong quý 1/2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 674,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85,69 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và 73,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 28,1% lên 31,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,4% YoY, tương ứng tăng thêm 39,09 tỷ đồng lên 213,43 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 46,3% YoY, tương ứng tăng thêm 8,15 tỷ đồng lên 25,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9% YoY, tương ứng tăng thêm 11,92 tỷ đồng lên 144,56 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Mộc Châu Milk đặt kế hoạch doanh thu 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,7% và 7,6% YoY. Như vậy, kết thúc quý 1/2022, công ty hoàn thành 24,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, đánh giá về vấn đề giá nguyên liệu đầu vào, lãnh đạo Mộc Châu Milk cho biết đã tiến hành thảo luận để ổn định giá thành, tăng năng suất để các hộ chăn nuôi có lợi nhuận hợp lý, có vốn để tái đầu tư và ổn định sữa tươi nguyên liệu đầu vào. Từ đó đưa ra mức giá sản phẩm hợp lý khi bán cho người tiêu dùng.

Đánh giá năm 2022, ban lãnh đạo Mộc Châu Milk cho biết, sẽ là một năm khó khăn với công ty khi giá nguyên vật liệu, nông sản tăng cao, ngành sữa sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống