Mua gần 5 triệu cổ phiếu HUB, Hodeco bị yêu cầu giải thích về nguồn tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) vừa cho biết đã hoàn tất mua vào, nâng sở hữu lên 37,19% vốn điều lệ và chuyển sang ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HoSE: HUB).

Mua gần 5 triệu cổ phiếu HUB, Hodeco (HDC) bị UBCKNN yêu cầu giải thích về nguồn tiền.
Mua gần 5 triệu cổ phiếu HUB, Hodeco (HDC) bị UBCKNN yêu cầu giải thích về nguồn tiền.

Cụ thể, từ ngày 9/10 đến 7/11, HDC đã mua thêm hơn 4,8 triệu cổ phiếu HUB theo phương thức giao dịch thỏa thuận với bà Nguyễn Thị Phương Hoa (theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Xây lắp Thừa Thiên Huế).

Qua đó, HDC đã nâng sở hữu từ 18,66%, lên 37,19% vốn điều lệ tại HUB và đã chuyển từ khoản đầu tư chứng khoán sang ghi nhận là đầu tư vào công ty liên kết.

Trước đó, do sở hữu quỹ tiền mặt hạn chế, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu HDC giải thích nguồn tiền mua cổ phiếu HUB.

Theo giải trình của HDC, tại báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét cho kỳ bán niên 2023, tại ngày 30/6, công ty có 10,533 tỷ đồng tiền mặt, song, công ty cũng có gần 703 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ các khách hàng của công ty. Thời gian qua, công ty đã đẩy mạnh thu hồi công nợ. 

Bên cạnh đó, HDC cho biết việc vay vốn bổ sung cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty luôn được các tổ chức tín dụng hỗ trợ, chấp thuận. Do đó, HDC khẳng định nguồn tiền mua cổ phiếu HUB đã được lên kế hoạch sẵn sàng. 

Cũng theo HDC, việc mua và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HUB nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty. HĐQT HDC lên kế hoạch nhận chuyển nhượng từ tháng 3/2022, song bị kéo dài thời gian hơn dự tính do ban lãnh đạo công ty đã xem xét nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về nguồn vốn để đảm bảo sự phát triển lâu dài, ổn định của công ty. 

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất của HDC, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 168 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước, do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 56%, chỉ đạt 112 tỷ đồng. Đây cũng là quý có doanh thu thấp thứ 2 trong suốt 3 năm qua, chỉ cao hơn quý II/2023.

Với doanh thu thấp, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 75 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Trừ đi các loại chi phí (đặc biệt là chi phí tài chính 22 tỷ đồng, tăng 20%), lãi trước thuế quý III/2023 chỉ còn 40,7 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lãi  còn 32 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HDC đạt 474 tỷ đồng, giảm 58%; lợi nhuận gộp đạt 199 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đã tiết giảm được các loại chi phí (đáng kể là chi phí tài chính 57 tỷ đồng, giảm 24%), song lợi nhuận của HDC vẫn không thể đảo ngược được xu hướng. Kết 9 tháng, lãi trước thuế đạt 105 tỷ đồng, giảm 67%; lãi sau thuế 84 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của HDC đạt 4.540 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản khá cân xứng với 24% là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 1%; 25% là hàng tồn kho, đạt 1.145 tỷ đồng, tăng 5%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: khu nhà ở Hải Đăng (893 tỷ đồng), khu nhà ở phía tây 3/2 (70 tỷ đồng), khu nhà ở phía đông đường 3/2 (35 tỷ đồng), khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (14 tỷ đồng)…

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance