Năm Bảy Bảy dự kiến chào bán tối đa hơn 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn cho dự án De Lagi và Sơn Tịnh

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. Tại đại hội, cổ đông công ty đã thông qua phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Năm Bảy Bảy (NBB) dự kiến chào bán tối đa hơn 50,2 triệu cổ phiếu, tăng vốn cho dự án De Lagi và Sơn Tịnh.
Năm Bảy Bảy (NBB) dự kiến chào bán tối đa hơn 50,2 triệu cổ phiếu, tăng vốn cho dự án De Lagi và Sơn Tịnh.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán tối đa hơn 50,2 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng một quyền mua và cứ hai quyền mua sẽ được mua một cổ phần mới).

Thời gian thực hiện chào bán trong dự kiến trong quý I và quý II/2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Năm Bảy Bảy cũng cho biết từ ngày 10/10 - 8/11, công ty đã thực hiện đăng ký bán 315.861 cổ phiếu quỹ. Nếu hoàn tất giao dịch nói trên, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của công ty trước thời điểm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ tăng từ gần 100,2 triệu đơn vị lên gần 100,5 triệu đơn vị.

Nếu chào bán hết số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến này, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.005 tỷ đồng lên khoảng 1.507 tỷ đồng. Đồng thời, Năm Bảy Bảy sẽ thu được gần 754 tỷ đồng từ đợt chào bán này.

Tổng số tiền thu được sẽ được công ty dự kiến bổ sung hơn 422,4 tỷ đồng vào dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và bổ sung hơn 331 tỷ đồng vào dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi. Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2023.

Tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện hai dự án này (tương đương số cổ phần chào bán tối thiểu là gần 35,2 triệu cổ phiếu).

Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định, công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, Năm Bảy Bảy sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn trả số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông đã nộp tiền mua.

Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Duy Phan

Theo VietnamFinance