Nam Định sẽ 'rót' gần 6.000 tỷ đầu tư tuyến đường mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65km theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng; tổng mức đầu tư dự kiến dưới 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định đã triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường mới đoạn Nam Định - Lạc Quần.

Dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, với tổng mức đầu tư gần 6 nghìn tỷ đồng (5.995 tỷ đồng).

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng đoạn Km0+00 - Km15+740 và nhánh kết nối Quốc lộ 21 (dự toán 2.177,593 tỷ đồng) đang được đấu thầu qua mạng; dự kiến mở thầu ngày 9/12/2022.

Nam Định sẽ 'rót' gần 6.000 tỷ đầu tư tuyến đường mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển - Ảnh 1

Tuyến đường bộ mới sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/giờ (khu vực cầu vượt nút giao đầu tuyến và cầu Lạc Quần vận tốc thiết kế 80km/giờ), nền đường rộng 39m, mặt đường 8 làn xe, kết cấu mặt đường cấp cao A1.

Trong dự án có một đơn nguyên cầu mới rộng 17m vượt sông Ninh Cơ, nằm bên phải cầu Lạc Quần hiện tại.

Dự án nhằm kết nối các tuyến đường huyết mạch của tỉnh Nam Định, góp phần thu hút đầu tư, phát triển các huyện phía Nam.

Trước đó, thực hiện Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 18/6/2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 ngày 12/11/2021, sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo Văn bản số 857/UBND-VP5 ngày 5/11/2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Văn bản số 51-CV/BCS ngày 12/11/2021 về việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã thảo luận và thống nhất đồng ý chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65km từ QL21B đến đường bộ ven biển theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, giải phóng mặt bằng với mặt cắt ngang khoảng 100m trên phạm vi toàn tuyến; hoàn thiện các công trình trên tuyến, xây dựng mới 01 đơn nguyên cầu Lạc Quần; tổng mức đầu tư dự kiến dưới 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, như đề nghị của UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại văn bản nêu trên.

Cùng với đó, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hà Thạnh

Theo VietnamFinance