Nam Tân Uyên (NTC): Quý IV suy giảm, cả năm chỉ đạt 65% kế hoạch doanh thu

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo quý IV/2022 với kết quả kém sáng khi doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nam Tân Uyên (NTC): Quý IV suy giảm, cả năm chỉ đạt 65% kế hoạch doanh thu
Nam Tân Uyên (NTC): Quý IV suy giảm, cả năm chỉ đạt 65% kế hoạch doanh thu

Quý IV/2022, NTC ghi nhận doanh thu thuần 80 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng nên biên lợi nhuận gộp giảm từ 74,6% còn 65,7%.

Trong quý, doanh thu chính cũng giảm 60%, đạt 19 tỷ đồng, nguyên nhân là cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài thấp hơn năm trước.

Tuy nhiên, công ty tiết giảm chi phí khá hiệu quả. Cụ thể, chi phí tài chính chỉ còn 821 triệu đồng trong khi cùng kỳ là 4 tỷ đồng; chi phí vận hàng (chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) giảm được 12 tỷ đồng, còn 14 tỷ đồng.

Kết quả, công ty có lãi trước thuế đạt 58 tỷ đồng, giảm 40%.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của NTC không biến động đáng kể so với năm trước, đạt 268 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, giảm 11%. Khấu trừ thuế, công ty có 256 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 13% so với năm trước.

Trong năm 2022, NTC đặt mục tiêu tổng doanh thu 654,23 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 262,93 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã lần lượt thực hiện 65% mục tiêu doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NTC đạt 4.060 tỷ đồng. Công ty duy trì lượng tiền, tương đương tiền cùng đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.124 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm (đều là tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm), chiếm 17% tổng tài sản.

Tại ngày kết thúc năm 2022, nợ phải trả của NTC đạt 3.346 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm, chiếm tới 82% tổng nguồn vốn; chủ yếu tập trung ở khoản doanh thu chưa thực hiện (3.076 tỷ đồng). Điểm tích cực là nợ vay của doanh nghiệp giảm tới 64%, còn 72 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của NTC lên tới 4,6 lần - cho thấy doanh nghiệp đang có biểu hiện phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance