Người nhà lãnh đạo Hải Phát mua 20.000 cổ phiếu HPX nhưng “quên” báo cáo

Mới đây, người nhà thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) đã mua xong 20.000 cổ phiếu của công ty này nhưng gần 1 tháng sau mới công bố giao dịch.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE), bà Bùi Thị Hải Yến, chị dâu Thành viên HĐQT HPX đã mua vào 20.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 lên 20.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ 2-13/12/2022.

Tuy nhiên, đến ngày 9/1/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên liên quan mới nhận được thông tin về giao dịch mua cổ phiếu trên của bà Yến. Như vậy, nếu tính từ ngày kết thúc giao dịch ngày 13/12/2022 đến ngày 9/1/2023, thị trường đã trải qua 18 phiên giao dịch.

Căn cứ theo quy định luật pháp hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, bà Bùi Thị Hải Yến đã có dấu hiệu báo cáo kết quả giao dịch chậm hơn so với quy định.

Hành vi của bà Yến đã vi phạm điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC. Cụ thể: “Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

Trên hệ thống công bố thông tin của HoSE cũng không ghi nhận bất cứ đăng ký giao dịch nào của bà Yến trong vòng 4 tháng. Điều này cũng vi phạm điểm 1a, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Duy Lộc

Theo Doanh nghiệp Việt Nam