Chủ tịch Đỗ Quý Hải tiếp tục bị bán giải chấp hơn 3,6 triệu HPX

Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa có báo cáo về việc bán ra hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPX trong phiên giao dịch ngày 11/1.

Đầu tư Hải Phát (HPX): Chủ tịch liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu, người nhà lãnh đạo mua xong 20.000 cổ phiếu HPX nhưng “quên” báo cáo

Cụ thể, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT Hải Phát Invest vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp thêm 3.627.000 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 19,03% về còn 17,84% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa của cổ phiếu HPX trong ngày 11/1, ước tính giá trị lượng cổ phiếu trên khoảng 19 tỷ đồng.

Trước đó, để cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 5/1 đến ngày 3/2, ông Hải cũng đã đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu HPX, qua đó giảm sở hữu từ 19,03% về 16,4% vốn điều lệ.

Ngoài ra, từ ngày 27/12/2022 đến ngày 28/12/2022, ông Hải đã bán ra 10 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 22,32% về còn 19,03% vốn điều lệ.

Được biết tính từ phiên 28/11/2022 đến hết phiên 11/1/2023, gia đình ông Hải đã bị bán giải chấp khoảng 80 triệu cổ phiếu HPX, tương đương hơn 26% vốn điều lệ Hải Phát Invest.

Trước đó, ngày 30/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital bán ra toàn bộ hơn 36,2 triệu cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 11,91% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited bán toàn bộ 26,5 triệu cổ phiếu; Amersham Industries Limited bán toàn bộ 7,8 triệu cổ phiếu và Wareham Group Limited bán toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch thoái toàn bộ, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Hải Phát Invest.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 726 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 3,5 lần, đạt 247 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 50% còn 5,3 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt 9 lần lên 99 tỷ đồng (chi phí lãi vay là 95 tỷ đồng). Tuy nhiên, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều ở mức thấp và được tiết giảm.

Nhờ vậy, Hải Phát Invest ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng mạnh gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 130 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.308 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 51%, đạt 526 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 34,7% lên 40,2%.

Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 86%, còn 16 tỷ đồng; trong khi đó chi phí tài chính lại tăng mạnh 2,6 lần lên 296 tỷ đồng (chi phí lãi vay là 283 tỷ đồng). Dù Hải Phát Invest đã tiết giảm các loại chi phí khác (chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm 31%, còn 67 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm 30%, còn 179 tỷ đồng.

Khép lại 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Hải Phát Invest giảm 29%, đạt 185 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, công ty có 123 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 36%.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Hải Phát Invest tăng nhẹ 7% so với đầu năm, đạt 10.286 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng tài sản, tiền và tương đương tiền sụt giảm đến 89%, còn 68 tỷ đồng. Đáng chú ý là các khoản phải thu tăng mạnh 54% so với đầu năm, đạt 3.741 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 3.807 tỷ đồng, không có nhiều biến động.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance