Nhiều doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức

Nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch cuối cùng chi trả cổ tức từ 18 - 25/05.

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP) thông báo 18/05 là ngày đăng ký cuối cùng nhằm chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5,814%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 581,4 đồng). Thời gian thanh toán tại ngày 30/05.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2)thông báo 18/05 là ngày đăng ký cuối cùng nhằm chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp. Thời gian thanh toán tại ngày 30/05.

CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC) thông báo 22/05 là ngày đăng ký cuối cùng nhằm chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7%, tương đương 700 đồng/cp. Thời gian thanh toán tại ngày 31/05.

CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX)thông báo 23/05 là ngày đăng ký cuối cùng nhằm chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cp, thời gian tại ngày 08/06. Đồng thời, công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) thông báo 24/05 là ngày đăng ký cuối cùng nhằm chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp. Thời gian thanh toán tại ngày 06/06.

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE)thông báo 25/05 là ngày đăng ký cuối cùng nhằm chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp. Thời gian thanh toán tại ngày 11/06.

Theo Lệ Hải/ Người Đồng Hành

Tin liên quan