Nhóm quỹ Dragon Capital 'xả' hàng triệu cổ phiếu MWG

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất bán ra tổng cộng 5,3 triệu cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG).

Theo danh sách công bố, đã có 9 quỹ thành viên gồm: VEIL, Hanoi Investment Holdings Limited, Amersham Industries Limited, CTBC Vietnam Equity Fund, Norges Bank, DC Developing Markets Strategies Public Limited  Company, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Enterprise Investments, Wareham Group Limited tham gia vào thương vụ này. Các giao dịch được thực hiện trong ngày 3/2

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ ngoại tại MWG giảm từ 9,33% xuống còn 8,96%, tương đương hơn 131 triệu cổ phiếu.

Trong quý IV/2022, doanh thu của Thế giới Di động đạt 30.588,4 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 619,02 tỷ đồng, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong năm 2022, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 133.404,8 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4.101,7 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ.

Được biết năm 2022, MWG đặt kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 64,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Thế giới Di động giảm 11,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 7.137,2 tỷ đồng về 55.834,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 25.696,1 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 15.120 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 9.727,5 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.070,1 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance