Ninh Bình: Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm sau 2 lần gia hạn vẫn 'bất động'

Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thắng Group trúng thầu từ tháng 1/2020, với thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, nhưng đến nay dự án này vẫn nằm "án binh bất động".

Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm là dự án nhà ở, khu dân cư đầu tiên của tỉnh Ninh Bình đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, đồng thời phân lô bán nền sau khi đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có tổng diện tích 75.218m2, quy mô dân số dự án 750 người. Tổng mức đầu tư dự án là 117,44 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thương mại là 101,49 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 15,946 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Việc triển khai dự án khu dân cư này nhằm đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình theo Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cấp – thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, công viên cây xanh); Các công trình hạ tầng xã hội.

Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm vẫn... "nằm trên giấy".
Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm vẫn... "nằm trên giấy".

Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở chia lô (F: 8 lô; E: 15 lô; G: 7 lô; H: 7 lô); Tiến hành phân lô bán nền sau khi đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, hạ tầng xã hội theo quy hoạch với 267 lô đất nền.

Mặc dù đã 2 lần được UBND tỉnh Ninh Bình gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể tiến hành xây dựng.

Lần gia hạn thứ nhất là đến hết ngày 31/12/2021 tại các Văn bản số 793/UBND-VP4 ngày 02/12/2020 và số 426/UBND-VP4 ngày 25/6/2021. Trong giai đoạn được gia hạn này, theo Tờ trình số 127/TTr–UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện Gia Viễn, do chưa thống nhất được hình thức giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất nên thời gian thực hiện thủ tục giao đất bị kéo dài.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Ninh Bình, giai đoạn 2020-2021 là thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nên việc thực hiện các thủ tục bị gián đoạn, do vậy khi hết thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương (ngày 31/12/2021) nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai để thực hiện đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng Ninh Bình nhận thấy việc đề nghị gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm của nhà đầu tư là cần thiết, giúp nhà đầu tư có căn cứ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Sở Xây dựng Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh gia hạn thời gian cho nhà đầu tư.

Tiếp đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra Văn bản bản số 206/UBND-VP4 đồng ý gia hạn hiệu lực Văn bản số 833/UBND-VP4 ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trưởng đầu tư Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn đến ngày 31/12/2022 như đề nghị của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết hạn gia hạn lần 2 nhưng dự án này hiện vẫn chưa thể tiến hành xây dựng. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết: Dự án vẫn vướng các thủ tục về đất đai nên chưa thể tiến hành xây dựng.

Đến này đã qua 2/3 tổng thời gian thực hiện Dự án nhưng hơn 7,5ha đất thực hiện Dự án vẫn chỉ là khu đất trống, chưa hề san lấp mặt bằng hay xây dựng bất kỳ công trình nào.

Quang Thân

Theo VietnamFinance