Ninh Bình sắp đấu giá hàng loạt khu đất

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thực hiện phân chia ngân sách tỉnh 100% là 2.000 tỷ đồng.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía bắc đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình.
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía bắc đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Nghị quyết số 94 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1116 ngày 12/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Theo đó, yêu cầu các địa phương tổ chức đấu giá hàng loạt khu đất dự án khu dân cư để thực hiện phân chia ngân sách tỉnh 100%.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía bắc đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình.
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía bắc đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình.

Các khu đất được yêu cầu đấu giá gồm: khu dân cư Hàm Rồng (giai đoạn 1) tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan; khu Đồng Chằm tại xã Gia Phú, xã Gia Thịnh, thị trấn Me và khu Chằm Ve tại thôn Đồi, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn; Khu dân cư nông thôn mới 3 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hóa (giai đoạn 1) - vị trí giáp đường Quốc lộ 10, thuộc xã Tân Thành, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn; khu dân cư phía Bắc đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1, thuộc xã Quang Sơn, TP Tam Điệp; khu dân cư An Hòa 1 tại phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình.

Để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện dự toán về thu tiền sử dụng đất thực hiện phân chia ngân sách tỉnh và đảm bảo nguồn lực để thực hiện các công trình dự án của tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thực hiện cơ chế phân chia 100% tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Định kỳ trước ngày 10 và 25 hàng tháng, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có), báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính).

Quang Thân

Theo VietnamFinance