Nợ thuế hơn 10,8 tỷ đồng, Đầu tư tài sản Koji bị cưỡng chế tài khoản

Cục thuế TP. HCM vừa có quyết định thi hành cưỡng chế về quản lý thuế đối với Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji (sàn HOSE: KPF) hơn 10,8 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 26/7, Cục thuế TP. HCM đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 10,8 đồng, bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji mở tại các ngân hàng. Lý do bị cưỡng chế là KPF có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji có doanh thu tài chính đạt 27,26 tỷ đồng, giảm gần 51%% so với cùng kỳ. Mặc dù kiểm soát tốt chi phi bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,5 tỷ đồng, giảm tới 60,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty có nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty con và có ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TTC Duluxe Sài Gòn. Còn trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty phải trích lập dự phòng rủi ro khoản đầu tư vốn vào công ty liên kết khiến lợi nhuận sụt giảm.

Tính đến 30/6/2023, công ty có tổng cộng tài sản là 890,2 tỷ đồng, tăng 10,7% so với số đầu năm. Chiếm phần lớn tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji có là khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 343,89 tỷ đồng, gồm: 61,44 tỷ đồng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư KIN Capital; 95,06 tỷ đồng Công ty TNHH đầu tư Phúc Hậu; 91,875 tỷ đồng Công ty TNHH đầu tư Cam Lâm và 72,22 tỷ đồng Công ty Cổ phần dịch vụ và công nghiệp Bình Dương.

Tiếp đó, công ty còn 155,36 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm: 68,98 tỷ đồng trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Phú Son (số lượng 6.898 TP, mệnh giá 10.000.000 đồng, ngày phát hành 31/12/2021, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất 11,5%, kỳ tính lãi đủ 12 tháng) và 86,38 tỷ đồng trái phiếu Công ty TNHH đầu tư Phúc Hậu (số lượng 8.638 TP, mệnh giá 10.000.000 đồng, phát hành ngày 17/12/2021, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11,5% và kỳ tính lãi đủ 12 tháng).

Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji còn có 344 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, trong đó có 144 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần TTC Duxule Sài Gòn (tỷ lệ lợi ích 48%) và 200 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Châu Việt (tỷ lệ lợi ích 50%).

Nợ phải trả của Công ty Cổ phần đầu tư Tài sản Koji đến ngày 30/6/2023 hơn 80 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hơn 15,5 tỷ đồng và 63,83 tỷ đồng các khoản phải trả, phải nộp khác (đây là khoản phải trả khác liên quan đến chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Châu Việt và bà Vũ Thị Kim Thanh và Công ty Cổ phần đầu tư Tài sản Koji. Đến ngày 4/7/2023,  KPF đã thanh toán hết toàn bộ công nợ phải trả khác cho bà Vũ Thị Kim Thanh).

Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của công ty là 810,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,35% so với số đầu năm.

Trước đó, tại ngày 8/8, KPF tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và thông qua phương án chào bán hơn 9,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, tổng giá trị theo mệnh giá gần 97,4 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ phát hành là 16%, giá chào bán 10.000 đồng/cp. Dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Xem thêm: Thuduc House đề nghị Cục Thuế TP. HCM ngưng thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế

Minh Đức

Theo VietnamFinance