'Nội soi' Casamia Calm Hoi An, dự án BT được Quảng Nam giao cho Đạt Phương

Dự án hiện đang triển khai công trình khách sạn và các công trình khác gần như đã hoàn thành. Tuy nhiên, một loạt lô shophouse, nhà phố thương mại và biệt thự tại dự án này gần như bỏ không. Nhiều nơi cỏ mọc um tùm, hoang hóa và có dấu hiệu xuống cấp.

 

Dự án Casamia Calm Hoi An có tổng diện tích 63.965,24 m2. Trong đó, đất ở chiếm 23.289,28 m2, đất thương mại dịch vụ 8.593,6 m2, đất giao thông 7.776,79 m2, đất cây xanh mặt nước 15.788,26 m2, phần còn lại dành cho đất hạ tầng kỹ thuật và hàng lang bảo vệ…
Dự án Casamia Calm Hoi An có tổng diện tích 63.965,24 m2. Trong đó, đất ở chiếm 23.289,28 m2, đất thương mại dịch vụ 8.593,6 m2, đất giao thông 7.776,79 m2, đất cây xanh mặt nước 15.788,26 m2, phần còn lại dành cho đất hạ tầng kỹ thuật và hàng lang bảo vệ…
Được biết dự án Casamia Calm Hoi An có tên pháp lý là khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, trước đây thuộc sở hữu bởi Công ty cổ phần Đạt Phương.
Được biết dự án Casamia Calm Hoi An có tên pháp lý là khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, trước đây thuộc sở hữu bởi Công ty cổ phần Đạt Phương.
Tại quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 02/08/2017, doanh nghiệp chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án này cho công ty con làm chủ đầu tư hiện tại Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An.
Tại quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 02/08/2017, doanh nghiệp chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án này cho công ty con làm chủ đầu tư hiện tại Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An.
Về quá trình hình thành dự án, ngày 8/9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 3283/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà.
Về quá trình hình thành dự án, ngày 8/9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 3283/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà.
Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, dùng nguồn thu từ mức thu tiền sử dụng đất của dự án để đối ứng thu hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (hợp đồng BT).
Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, dùng nguồn thu từ mức thu tiền sử dụng đất của dự án để đối ứng thu hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (hợp đồng BT).
Đến ngày 11/05/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (đợt 1).
Đến ngày 11/05/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (đợt 1).
Ngày 23/1/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 220/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.
Ngày 23/1/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 220/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.
Cũng trong năm này, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định số 2504/QĐ-UBND phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.
Cũng trong năm này, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định số 2504/QĐ-UBND phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.
Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 2240/QĐ-UBND thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu Đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (đợt 2).
Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 2240/QĐ-UBND thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu Đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (đợt 2).
Sở Xây dựng UBND tỉnh Quảng Nam ra văn bản số 484/SXD-QLHT về việc bất động sản hình thành trong tương lai được đưa dự án này vào kinh doanh vào ngày 23/04/2021.
Sở Xây dựng UBND tỉnh Quảng Nam ra văn bản số 484/SXD-QLHT về việc bất động sản hình thành trong tương lai được đưa dự án này vào kinh doanh vào ngày 23/04/2021.
Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 3171/QĐ-UBND thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (đợt 4).
Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 3171/QĐ-UBND thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (đợt 4).
Theo ghi nhận của VietnamFinance, dự án hiện đang triển khai công trình khách sạn và các công trình khác gần như đã hoàn thành.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, dự án hiện đang triển khai công trình khách sạn và các công trình khác gần như đã hoàn thành.
Tuy nhiên, một loạt lô shophouse, nhà phố thương mại và biệt thự gần như bỏ không. Nhiều nơi cỏ mọc um tùm, hoang hóa và có dấu hiệu xuống cấp.
Tuy nhiên, một loạt lô shophouse, nhà phố thương mại và biệt thự gần như bỏ không. Nhiều nơi cỏ mọc um tùm, hoang hóa và có dấu hiệu xuống cấp.
Có công trình bên ngoài dù đã hoàn thiện nhưng bên trong là bức tường gạch, như vừa xong phần thô.
Có công trình bên ngoài dù đã hoàn thiện nhưng bên trong là bức tường gạch, như vừa xong phần thô.

'Nội soi' Casamia Calm Hoi An, dự án BT được Quảng Nam giao cho Đạt Phương - Ảnh 1

'Nội soi' Casamia Calm Hoi An, dự án BT được Quảng Nam giao cho Đạt Phương - Ảnh 2

Những góc nhìn toàn cảnh Casamia Hội An từ trên cao.
Những góc nhìn toàn cảnh Casamia Hội An từ trên cao.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance