Pacific Holdings bán tiếp hơn 18 triệu cổ phiếu VCG thu dự thu 360 tỷ

Công ty cổ phần Pacific Holdings vừa thông báo đã bán 18,25 triệu cổ phiếu trong tổng số 19,9 triệu cổ phiếu VCG đăng ký bán từ ngày 12/4 - 11/5 theo phương thức khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện vơi mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Pacific Holdings tại Tổng công ty Cổ phần VINACONEX (HoSE: VCG) đã giảm từ 56,19% vốn điều lệ (tương đương hơn 273 triệu cổ phiếu) còn 52,44% vốn điều lệ (tương đương 254,8 triệu cổ phiếu) thay vì còn 52,10% vốn điều lệ (tương đương hơn 253 triệu cổ phiếu) như kế hoạch trước đó.

Tạm tính theo mức giá kết phiên của cổ phiếu VCG tại ngày 11/5 là 19.700 đồng/cp, ước tính, Pacific Holdings đã thu về khoảng 359,5 tỷ đồng.

Pacific Holdings trở thành cổ đông chi phối của VCG sau khi mua lại 277,8 triệu cổ phần, tương đương 62,9% vốn từ Công ty TNHH An Quý Hưng vào ngày 23/2/2022. Giao dịch được thực hiện ngoài hệ thống, theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 20/3 - 6/4, Pacific Holdings cũng đã bán ra tổng cộng 32,6 triệu cổ phiếu VCG, ước thu 684,6 tỷ đồng, đồng thời, giảm tỷ lệ sở hữu tại VCG từ mức 292,6 triệu cổ phiếu (tương đương 60,23% vốn điều lệ) còn 56,19% vốn điều lệ.

Năm 2023, VCG đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất và công ty mẹ tăng lần lượt 70% và 25% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 92% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 22% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ cổ tức 10% bằng 100% so với thực hiện năm 2022.

Anh Phan

Theo VietnamFinance