Parkland 53 thế chấp hơn 600 căn hộ tại dự án nghìn tỷ ở ngân hàng, phải ‘giải chấp’ trước khi mở bán

Mới đây, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã có văn bản cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 619 căn hộ thuộc dự án Khu nhà ở và trung tâm thương mại – văn phòng (phường An Phú, TP Thủ Đức) do Parkland 53 làm chủ đầu tư.

Parkland 53 thế chấp hơn 600 căn hộ tại dự án nghìn tỷ ở ngân hàng, phải ‘giải chấp’ trước khi mở bán - Ảnh 1

Sở Xây dựng cho biết đã nhận được văn bản số 17/2021/CV-PL53 ngày 2/7/2021 của Công ty TNHH Parkland 53 về việc đủ điều kiện huy động vốn Dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại – văn phòng tại phường An Phú, TP Thủ Dức (Quận 2 cũ).

Theo đó Sở Xây dựng cho biết, căn cứ theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, các cơ sở pháp lý nêu trên và nhu cầu của chủ đầu tư, 619 căn hộ chung cư của dự án “Khu nhà ở và Trung tâm thương mại – văn phòng” tại phường An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ) do Công ty TNHH Parkland 53 làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán/ cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp chủ đầu tư đã giải chấp hoặc trong trường hợp có biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải chấp giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Văn bản số 8904/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 619 căn hộ thuộc dự án Khu nhà ở và trung tâm thương mại – văn phòng (phường An Phú, TP Thủ Đức) do Parkland 53 làm chủ đầu tư (Nguồn: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh)  
Văn bản số 8904/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 619 căn hộ thuộc dự án Khu nhà ở và trung tâm thương mại – văn phòng (phường An Phú, TP Thủ Đức) do Parkland 53 làm chủ đầu tư (Nguồn: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh)  

Sở Xây dựng cho biết, về trách nhiệm của chủ đầu tư – Công ty TNHH Parkland 53, trước đó Parkland 53 đã thế chấp các căn hộ nói trên nên trước khi bán/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp để rút bớt tài sản thế chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư Pháp về nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sẳn gắn liền với đất.

Đồng thời Parkland 53 phải đảm bảo điều kiện theo yêu cầu của Ngân hàng để được phát hành từng chứng thư bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng đối với Hợp đồng bán/ cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án cho từng bên mua/ thuê mua, đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014, Điều 12 thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng.

Nguồn: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh  
Nguồn: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh  

Sở Xây dựng cũng nêu rõ, theo quy định, thực hiện huy động vốn lần đầu không được quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014, phải sử dụng điền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Trước đó từ cuối tháng 12/2018, Parkland đã thế chấp khoản lợi thu được từ việc khai thác dự án tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Đến đầu tháng 6 vừa qua, Techcombank đã có các công văn chấp thuận bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án và đồng ý sẽ cấp bảo lãnh bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai cho các khách hàng, đảm bảo quyền lợi được bàn giao nhà đúng thời hạn.

Theo tìm hiểu, Khu nhà ở và trung tâm thương mại – văn phòng nói trên có diện tích 11.615 m2 (gồm 619 căn hộ), do Công ty TNHH Parkland 53 làm chủ đầu tư và CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons làm đơn vị thi công. Tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Trong năm 2020, dự án đã đóng góp 472 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Về chủ đầu tư, Parkland 53 được thành lập vào cuối tháng 10/2015 bởi một tổ chức có trụ sở ở Hong Kong mang tên JeNvillas Inc và do ông Anthony Raymond Cheng (quốc tích Canada) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 8/2018, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông chính thức trở thành chủ sở hữu của Parkland 53 với tỷ lệ nắm giữ 100%. Toàn bộ phần vốn góp này cũng được thế chấp ở Techcombank (nay là khối khách hàng doanh nghiệp quy mô vừa) không lâu sau đó.

Quang Anh

Theo Kinh doanh và phát triển