Phát hiện hàng loạt sai phạm tại khu du lịch Tam Chúc của đại gia Xuân Trường

Trong kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018), Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm liên quan dự án khu du lịch Tam Chúc của Công ty Xuân Trường.

Khu du lịch Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chủ đầu tư là Công ty Xây dựng Xuân Trường của đại gia Xuân Trường, trụ sở đặt tại Ninh Bình.

Dự án khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 658/TTg-KTN ngày 11/5/2015. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính nhưng đã giao một phần diện tích đất cho chủ đầu tư là Công ty Xây dựng Xuân Trường thực hiện dự án. Thực tế này không đúng với quy định tại khoản 3, Điều 108 Luật đất đai năm 2013.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc cũng chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018; không có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

 

Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất thế giới, nằm trong quần thể Khu du lịch Tam Chúc.
Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất thế giới, nằm trong quần thể Khu du lịch Tam Chúc.

Bên cạnh đó, 3 tuyến đường thuộc giai đoạn I dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với thiết kế cơ sở được duyệt. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc cũng được xác định là có thiết kế cơ sở không lấy ý kiến thẩm định của Bộ quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền quy định đối với dự án nhóm A, vi phạm khoản 3, khoản 6 Điều 10 Nghị định số 12/2009 ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

Tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc, TTCP xác định việc UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt đơn giá ca máy rải bê tông xi măng, vật liệu xây dựng ở mức gần 18,5 tỷ đồng/ca, cao hơn một số địa phương như: Hà Nội hơn 7,7 tỷ đồng/ca; Cao Bằng 9,6 tỷ đồng/ca. Đơn giá này làm tăng tổng mức đầu tư, dự toán công trình.

Qua thanh tra các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc) nhạn thấy số tiền chi phí xây dựng trong dự toán phê duyệt không đúng khoản phải giảm trừ hơn 446 tỷ đồng. Dự án này cũng có một gói thầu (tư vấn quản lý dự án) được UBND tỉnh phê duyệt hình thức chỉ định thầu không đúng, không thuộc trường hợp được chỉ định thầu.

Ngoài ra, tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc, TTCP xác định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh bổ sung không đúng thẩm quyền; chấp thuận gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu số 1 - EPC không đúng thẩm quyền. Đối với phần giá trị đã nghiệm thu, thanh toán, số tiền thanh toán chi phí xây dựng không đúng tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc hơn 56 tỷ đồng.

TTCP chỉ ra trách nhiệm đối với các vi phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Hà Nam; các sở ngành, đơn vị gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư các dự án...

Thông qua kết luận, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh và chủ tịch tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng và yêu cầu chủ đầu tư một số dự án (trong đó có dự án khu du lịch Tam Chúc) khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai... xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc, tỉnh rà soát thiết kế các hạng mục công trình của dự án theo đúng quy định. TTCP kiến nghị rà soát, giảm trừ thanh, quyết toán số tiền hơn 56,4 tỷ đồng của dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc; rà soát, giảm trừ dự toán chi phí xây dựng với số tiền hơn 446 tỷ đồng của dự án này.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý những tập thể, đơn vị, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Phương

Theo Doanh nghiệp Việt Nam