Phát triển đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững

Đến tháng 9/2022 cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% dân số cả nước, các đô thị đã và đang là những động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước. Tuy nhiên sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa...

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi các Hội thảo chuyên đề với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị” hướng tới tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc 2022.

Năm 2022 được đánh dấu với nhiều sự kiện quan trọng có liên quan đến công tác đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam. Ngày 24/1/2022, Bộ Chính trị lần đầu tiên đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06-NQ/TW), xác định các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, các mục tiêu và nhiêm vụ giải pháp cụ thể để tăng cường công tác quy hoạch, xây dưng, quản lý và phát triển đô thị.

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 với các nhóm hành động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết 06-NQ/TW. Cũng trong năm 2022, Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 11 tổ chức thành công tại thành phố Katowice Ba Lan với chủ đề “chuyển đổi các Thành phố vì một trương lại đô thị tốt đẹp”.

Phát triển đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững - Ảnh 1

Công trình thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm của Công ty BUSADCO tạo điểm nhấn tiêu biểu tại triển lãm trong khuôn khổ chuỗi hội thảo.(Ảnh: Hà Anh).

Theo Bộ Xây dựng, đến tháng 9/2022 cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% dân số cả nước, các đô thị đã và đang là những động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước. Đặc biệt, sau các tác động mạnh của thiên tai và dịch bệnh thời gian vừa qua, các đô thị cũng là những nền tảng trung tâm, hình thành các cơ hội mới, cung cấp các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục hồi nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Hạ tầng đô thị vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Công tác cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị chưa có kế hoạch tổng thể để thực hiện, nguồn lực còn thiếu và chưa được xã hội hóa. Nguồn lực tài chính chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn rất hạn chế.

Thông qua chuỗi hội thảo, các phân tích đánh giá đã tập trung đưa ra giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW; đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; các yêu cầu bảo đảm để quy hoạch đô thị được phê duyệt có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm...

Song song với các hội thảo đã diễn ra triển lãm trưng bày thành tựu phát triển đô thị Việt Nam. Công trình thuộc dự án “Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội” của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO) đã tạo điểm nhấn tiêu biểu tại triển lãm.

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam