Quảng Nam yêu cầu rà soát hồ sơ pháp lý mua bán nợ Khu đô thị số 6

Trong văn bản mới đây của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng được giao chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land để rà soát, xem xét lại việc thực hiện các hồ sơ pháp lý mua bán nợ, việc bàn giao tiếp nhận trên thực địa, tình hình triển khai đầu tư hạ tầng để báo cáo UBND tỉnh.

Dự án Khu đô thị số 6, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. (Ảnh: Phước Nguyên)
Dự án Khu đô thị số 6, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. (Ảnh: Phước Nguyên)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra văn bản liên quan đến phương án giá đất đối với phần diện tích khu đất Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nhận chuyển giao từ dự án Khu đô thị số 6, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land để rà soát, xem xét lại việc thực hiện các hồ sơ pháp lý mua bán nợ, việc bàn giao tiếp nhận trên thực địa, tình hình triển khai đầu tư hạ tầng để báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai và Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội chịu trách nhiệm rà soát, xem xét các thủ tục pháp lý về đất đai đối với phần diện tích khu đất Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nhận chuyển giao từ dự án Khu đô thị số 6, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo Công văn số 313/UBND-KTN ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh, để tham mưu giao đất, cho thuê đất hoặc điều chỉnh diện tích đất giao, cho thuê từ Công ty TNHH Chí Thành sang Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land.

Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc,  Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản báo cáo cụ thể về các nội dung hồ sơ đất đai liên quan đến mua bán nợ dự án theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất nhận chuyển giao của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance