Phó thống đốc Đào Minh Tú: 'Tiếp tục hạ lãi suất, tạo điều kiện cho DNNVV'

Phát biểu kết luận tại hội nghị các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã chỉ ra các nhóm vấn đề lớn cần giải quyết.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị.
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, đối với ngân hàng, Phó thống đốc cho biết cần hạ lãi suất hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa cho DNNVV, trong đó có cả lãi suất ngoại tệ, lãi suất tiền gửi ngoại tệ, lãi suất vay tiêu dùng để thúc đẩy mạnh việc tiêu thụ.

Các vấn đề tiếp theo là giãn, hoãn các khoản nợ vay giống như giai đoạn dịch Covid-19 trước đây; vấn đề thủ tục hành chính, phí, bảo hiểm, tài sản thế chấp. Tiếp đó là vấn đề về chính sách cho vay hỗ trợ cho công nghiệp phụ trợ.

Nhóm vấn đề kế tiếp là Ngân hàng Nhà nước, các cấp các ngành phải quan tâm thúc đẩy ra đời được nhiều hình thức thuận lợi để có thể tiếp cận vốn, kể cả sử dụng công nghệ, tạo điều kiện cho DNNVV đa dạng hơn nguồn vốn hỗ trợ. Cuối cùng là những cơ chế chính sách, quy định nhằm giảm bớt các điều kiện cho vay đối với DNNVV.

Đối với nhóm vấn đề đặt ra với chính phủ, các bộ ngành, ông Đào Minh Tú cho biết đó là cơ chế chính sách, trong đó, nghị định thông tư liên quan đến sử dụng quỹ hỗ trợ, bảo lãnh chưa đạt hiệu quả cao, chưa đủ nguồn lực. Tiếp theo là vấn đề tăng cường nguồn lực tài chính, năng lực quản trị cho DNNVV; chính quyền địa phương có hỗ trợ tham gia vào ủy thác cho ngân hàng thương mại cho vay.

Về định hướng trong thời gian tới, Phó thống đốc cho biết trong điều hành, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt chủ động vừa ổn định kinh tế vĩ mô vừa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, ổn định lãi suất và khả năng kiểm soát lạm phát cũng như phù hợp với mức độ tác động của kinh tế thế giới với kinh tế Việt Nam. Trong năm nay, tiếp tục duy trì chính sách lãi suất hợp lý, ổn định.

Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho DNNVV tiếp cận vốn; khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD) mở rộng mạng lưới hoạt động ở những nơi chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng, các chương trình tín dụng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng ưu tiên, tín dụng chính sách trong đó có đối tượng thụ hưởng là DNNVV; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong việc kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong cho vay các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách trên toàn quốc.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nhằm phổ biến kiến thức, hiểu biết của công chúng về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; đăng tải đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng do ngành ngân hàng triển khai để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về các chương trình và cách thức tiếp cận vốn vay.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV.

Đối với các tổ chức tín dụng, ông Đào Minh Tú Triển đề nghị khai hiệu quả, kịp thời chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, trong đó có đối tượng thụ hưởng là DNNVV.

"Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tín dụng, ngân hàng. Cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật", Phó thống đốc cho hay.

An Chi

Theo VietnamFinance