Phú Yên: Thu ngân sách đạt gần 1.700 tỷ đồng trong 4 tháng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến hết tháng 4/2024 đạt hơn 1.695,6 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 1.169 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Phú Yên, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4/2024 đạt hơn 1.695,6 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất hơn 1.169 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán, tăng 9,8%; thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh hơn 410 tỷ đồng, đạt 39,1% dự toán, tăng 9,1%; tiền sử dụng đất hơn 526,5 tỷ đồng, đạt 21,8% dự toán, tăng 208,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phú Yên: Thu ngân sách đạt gần 1.700 tỷ đồng trong 4 tháng - Ảnh 1

Riêng trong tháng 4, toàn tỉnh thu ngân sách hơn 421 tỷ đồng; trong đó tổng thu trừ tiền sử dụng đất hơn 234 tỷ đồng, thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh hơn 88,2 tỷ đồng, tiền sử dụng đất hơn 187 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, các phòng, chi cục thuế đã triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, công tác thu ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là tổng thu trừ tiền sử dụng đất. Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu quý II là 1.429 tỷ đồng, Cục Thuế sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Cùng với đó, Cục Thuế Phú Yên phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách; đôn đốc các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế thực hiện nộp tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước; tiếp tục theo dõi, quản lý thuế các hoạt động thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa phận Phú Yên, đôn đốc các doanh nghiệp kê khai nộp thuế kịp thời, đúng theo quy định…

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp