Phục Hưng Holdings: 9 tháng chỉ lãi 6 tỷ, các khoản phải thu chiếm tới 74% tài sản

Mặc dù quý III đã có sự khởi sắc so với 2 quý trước đó, song kết 9 tháng năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) cũng chỉ có được 6 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.

Phục Hưng Holdings: 9 tháng chỉ lãi 6 tỷ, các khoản phải thu chiếm tới 74% tài sản
Phục Hưng Holdings: 9 tháng chỉ lãi 6 tỷ, các khoản phải thu chiếm tới 74% tài sản

Quý III/2023, doanh thu thuần của PHC đạt 442 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và cũng là doanh thu lớn nhất trong năm 2023. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 35 tỷ đồng, tăng 21%.

Trong quý, nguồn thu của PHC được bổ sung thêm 1,8 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 77%) và 1 tỷ đồng lợi nhuận khác. Vì vậy, dù chi phí tài chính tăng 43% lên 20 tỷ đồng, chi phí quản lý đạt 14 tỷ đồng (giảm 36%), PHC vẫn có thể kết thúc quý III/2023 với khoản lãi trước thuế 4 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 3 tỷ đồng, tăng gấp 58 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của PHC đạt 1.179 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 56%; lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của PHC đạt 2.878 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy các khoản phải thu chiếm tới 74% tổng tài sản, đạt 2.143 tỷ đồng, tăng 65%, phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (1.210 tỷ đồng) gồm: Công ty Cổ phần HBI (88 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành (47 tỷ đồng), Ecopark (110 tỷ đồng)…

Việc các khoản phải thu tăng mạnh cũng là nguyên nhân khiến dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm nặng 281 tỷ đồng, cùng kỳ âm 25 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền, PHC đã đẩy mạnh vay mượn, khiến dòng tiền vay/trả tăng, lần lượt đạt 1.159 tỷ đồng/912 tỷ đồng, tăng 17% và 5%.

Dù vậy lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 35 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 63% so với đầu kỳ, còn 20 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2023 đạt 2.211 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.320 tỷ đồng, tăng 22%.

Vốn chủ sở hữu của PHC tại cùng thời điểm nêu trên đạt 667 tỷ đồng, không biến động so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 3,3 lần.

Xem thêm: Dấu hỏi về khả năng thanh toán ngắn hạn của Constrexim – HOD

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance