Quảng Nam: Dự án BT của Đạt Phương đổi chủ mới

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tên chủ đầu tư của Khu đô thị Nồi Rang là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển FVGLAND (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An).

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành công văn điều chỉnh tiến độ thực hiện và thông tin chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nồi Rang để khai thác quỹ đất đối ứng hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Dự án Khu đô thị Nồi Rang. Ảnh: Hữu Trà
Dự án Khu đô thị Nồi Rang. Ảnh: Hữu Trà

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tên chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận. Chủ đầu tư được điều chỉnh là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển FVGLAND.

Nguyên nhân là dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An cho Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An).

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nồi Rang để khai thác quỹ đất đối ứng hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Cụ thể, dự án này đến hết tháng 9/2024 thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công toàn bộ dự án và đến hết tháng 12/2024 triển khai thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Được biết, đây là một trong số các dự án mà Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương nhận được khi thực dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, khu đô thị Nồi Rang (diện tích 14,41ha) tại thời điểm năm 2018 đã được phê duyệt GPMB với tổng số tiền là 24,58 tỷ và chi trả được 21,34 tỷ đồng.

Cầu Đế Võng (TP Hội An, Quảng Nam) mà Tập đoàn Đạt Phương thực hiện.
Cầu Đế Võng (TP Hội An, Quảng Nam) mà Tập đoàn Đạt Phương thực hiện.

Dự án tại thời điểm này đã cơ bản hoàn thiện xong toàn bộ thủ tục pháp lý như: Phê duyệt quy hoạch 1/500, chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt TKBVTC, cấp phép xây dựng cho dự án…

Năm 2019, Khu đô thị Nồi Rang (diện tích 14,41ha) đã được UBND tỉnh giao đất lần 1, lần 2 với tổng diện tích được giao là 13,31 ha/19,34 ha chiếm 68,82% tổng diện tích dự án; Đã hoàn thành xong toàn bộ thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng.

Trong năm này, dự án đã được Hội đồng giá đất Tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất đồng thời ghi thu giá trị tiền sử dụng đất để thanh toán vốn đầu tư cho dự án cầu Km0+317.

Công tác thi công tại hiện trường hoàn thành 98% khối lượng công việc phần hạ tầng.Sau đó, dự án này được Đạt Phương chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An.

Việc chuyển nhượng này dựa theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02B/HĐHTĐT ngày 24/11/2016 và Phụ lục ngày 20/2/2017, Đạt Phương nhận vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An để tiến tới ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đô thị Nối Rang, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An.

Cụ thể, ngày 27/1/2018, Đạt Phương đã ký thỏa thuận về việc chuyển giao quyền, lợi ích và nghĩa vụ pháp lý của dự án Khu đô thị Nồi Rang cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An để Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thực hiện tiếp hợp đồng số 02B/HĐHTĐT ngày 24/11/2016 và Phụ lục ngày 20/2/2017 với Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An.

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc chấp thuận chuyển nhượng dự án Khu đô thị Nồi Rang. Phía Đạt Phương đã ký hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An tiếp tục thực hiện dự án.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance