Đạt Phương: Quý I doanh thu tăng 9%, lợi nhuận bằng 23% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) đã kết thúc quý I/2024 với kết quả kinh doanh hợp nhất ổn định: doanh thu tăng 9%, lãi sau thuế giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Đạt Phương: Quý I doanh thu tăng 9%, lợi nhuận bằng 23% kế hoạch năm
Đạt Phương: Quý I doanh thu tăng 9%, lợi nhuận bằng 23% kế hoạch năm

Quý I/2024, doanh thu thuần của DPG đạt 425 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là doanh thu xây lắp và bán điện thương phẩm.

Lợi nhuận gộp đạt 123 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 29%.

Hoạt động tài chính mang về 7 tỷ đồng doanh thu (giảm 20%), song chi phí cũng giảm 43% (đạt 29 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý không có nhiều biến động.

Kết quý I/2024, DPG lãi trước thuế 82 tỷ đồng, giảm 4%; lãi sau thuế 78 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, DPG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 343 tỷ đồng, tăng 21,5% (so với mức thực hiện năm 2023). Như vậy, kết quý I/2024, công ty đã hoàn thành 9,3% mục tiêu doanh thu và 22,7% mục tiêu lợi nhuận.

Năm 2024, DPG xác định xây lắp và năng lượng là 2 mảng mang lại doanh thu chính, trong khi mảng bất động sản tiếp tục để ngỏ do nhìn nhận thị trường chưa thực sự thuận lợi.

Tâp đoàn cho biết trong năm 2024 sẽ tiếp tục các công việc của dự án khu đô thị Cồn Tiến như: hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án; hoàn thành thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện bán hàng; xác định xong mức thu tiền sử dụng đất của dự án và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất cho phần diện tích đã được giao đất; hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến tới quý III/2024, toàn bộ thủ tục của dự án Cồn Tiến sẽ xong, còn thời điểm bán hàng sẽ được quyết định sau đó tùy vào diễn biến thực tế của thị trường.

Với dự án khách sạn Casamia Hội An tại khu đô thị Võng Nhi, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, mục tiêu đến 2026 đưa vào vận hành.

Với dự án khu đô thị Nam Phú Hải tại Quảng Bình, DPG cho biết dự án này có quy mô 30ha, nằm tại trung tâm TP. Đồng Hới, đất dự án đều là đất lúa, đất ven sông Nhật Lệ, nên quá trình triển khai sẽ không gặp nhiều vướng mắc.

Trong khi đó, với dự án tại Bình Dương, DPG đã giải phóng mặt bằng được 80%, đã chi vài trăm tỷ đồng, song do thay đổi về chủ trương, tập đoàn hoàn trả lại cho tỉnh để tỉnh tổ chức đấu thầu. Hiện, tỉnh Bình Dương đang thúc đẩy nhanh tiến độ và DPG hi vọng năm nay sẽ đấu thầu.

Về tình hình triển khai dự án khách sạn, hiện DPG đã đàm phán thành công với Hilton để đơn vị này làm nhà quản lý vận hành cho dự án. Cũng vì thế, tập đoàn đang điều chỉnh toàn bộ từ câu chuyện thương hiệu, thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật để phù hợp với các tiêu chuẩn của dòng thương hiệu Tapestry Collection của Hilton. Do vậy, tiến độ vận hành khách sạn chuyển sang năm 2026

Với dự án khu công nghiệp Điền Lộc (giai đoạn I quy mô 30ha, giai đoạn II quy mô khoảng 40ha), DPG cho biết về cơ bản, tập đoàn đã làm công tác thiết kế, quy hoạch giai đoạn 1, trong năm nay sẽ xong cơ bản và sang năm sẽ xong toàn bộ.

Về tài sản của DPG, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản đạt 6.456 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy chất lượng tài sản ở mức lành mạnh với các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 20%, chiếm 16% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 1.286 tỷ đồng, tăng 12%, chiếm 20% tổng tài sản. Tiền và tương đương tiền đạt 1.018 tỷ đồng, giảm 29%, chiếm 16% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 4.006 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 8%; nợ vay đạt 2.330 tỷ đồng, giảm 8%.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, tương ứng hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,63 lần, cải thiện nhẹ so với đầu năm là 1,84 lần.

Bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong quý I, DPG tiếp tục duy trì việc chi tiêu mua sắm tài sản, tương đương cùng kỳ năm trước (108 tỷ đồng), song khác biệt ở điểm đã tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ của đơn vị khác (143 tỷ đồng), nhằm tạo dòng tiền dương để bù đắp việc dòng tiền kinh doanh bị âm do sự gia tăng của các khoản phải thu và hàng tồn kho. Trong khi đó, hoạt động vay mượn không có sự đột biến.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance