Đạt Phương ghi nhận năm đỉnh cao doanh thu, báo lãi sau thuế 289 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã kết thúc năm 2023 với doanh thu 3.450 tỷ đồng, cao nhất lịch sử và lợi nhuận sau thuế 289 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Đạt Phương ghi nhận năm đỉnh cao doanh thu, báo lãi sau thuế 289 tỷ
Đạt Phương ghi nhận năm đỉnh cao doanh thu, báo lãi sau thuế 289 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của DPG, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 1.423 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và cũng là doanh thu quý cao nhất trong lịch sử công bố thông tin.

Lợi nhuận gộp đạt 235 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 16,5%.

Trong quý, DPG tiết giảm mạnh mẽ chi phí bán hàng (chỉ 3,7 tỷ đồng, giảm 86%). Song do doanh thu tài chính suy giảm trong bối cảnh chi phí tài chính lại tăng lên, công ty chỉ có thể kết thúc quý IV/2023 với mức lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận quý IV/2023 đạt 121 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Dù vậy, kết quả này vẫn cao vượt trội so với các quý của năm 2023 (cao hơn 46% quý I, gấp 2,2 lần quý II và gấp 4 lần quý III).

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của DPG đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, cao nhất lịch sử. Động lực tăng trưởng tới từ mảng xây lắp (tăng 40%, đạt 2.871 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp đạt 692 tỷ đồng, giảm 34% so với năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 17,4%.

Khấu trừ các loại chi phí, DPG có lợi nhuận trước thuế 324 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 289 tỷ đồng, cùng giảm 44% so với năm trước. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong 3 năm có lợi nhuận sau thuế cao nhất của DPG.

Năm 2023, DPG đặt mục tiêu doanh thu 3.436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 287,6 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đồng thời vượt 0,4% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DPG đạt 6.698 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự gia tăng đáng kể của quy mô vốn bằng tiền. Cụ thể, tiền và tương đương tiền đạt 1.272 tỷ đồng, tăng 8%; tiền gửi ngân hàng tại khoản “đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” dạt 379 tỷ đồng, tăng 85%. Tổng cộng, lượng tiền của DPG đạt 1.651 tỷ đồng, chiếm 24,6% tài sản.

Hàng tồn kho năm qua tăng 1,2%, lên 1.105 tỷ đồng, chiếm 16% tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 17%, lên 879 tỷ đồng, chiếm 13% tài sản. Như vậy, có thể thấy chất lượng tài sản của DPG ở mức khá tốt.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2023 đạt 4.342 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.  Điểm tích cực là nợ vay đạt 2.538 tỷ đồng, giảm 4,6%. Trong khi đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 90% lên 1.267 tỷ đồng. Việc các khoản phải trả gia tăng là yếu tố quan trọng giúp dòng tiền kinh doanh năm 2023 của DPG đạt số dương khá lớn.

Với vốn chủ sở hữu đạt 2.356 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,84 lần – mức an toàn đối với một doanh nghiệp chuyên về xây lắp, bất động sản và năng lượng.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của DPG khá đẹp khi dương 508 tỷ đồng. Năm qua, công ty mở rộng quy mô dòng tiền vay/trả lên gấp đôi so với năm trước, đạt 3.202 tỷ đồng/3.326 tỷ đồng để tài trợ cho các hoạt động xây lắp. Điều này giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm dương 101 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance