Quảng Nam: Thống nhất mở rộng cảng Chu Lai – Trường Hải

Nơi đây sẽ là đầu mối giao thông gắn với cảng biển, logistics, là khu vực xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hàng hóa quốc tế...

Ngày 6/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký văn bản về chủ trương điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương điều chỉnh phạm vi, ranh giới và cơ cấu các phân khu chức năng quy hoạch Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

Một góc Khu knh tế mở Chu Lai. Ảnh: Tấn Lợi
Một góc Khu knh tế mở Chu Lai. Ảnh: Tấn Lợi

Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định và đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cũng như các quy hoạch, quy định của pháp luật khác liên quan.

Theo quy hoạch, dự án Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải nằm trên địa bàn xã Tam Hòa, huyện Núi Thành. Ranh giới phía Đông Bắc giáp sông Trường Giang, phía Đông Nam và Tây Nam giáp vịnh An Hòa, phía Tây Bắc giáp đường Võ Chí Công và vệt đất định hướng quy hoạch rừng phòng hộ. Diện tích lập quy hoạch hơn 751 ha.

Sau khi hình thành, nơi đây sẽ là đầu mối giao thông gắn với cảng biển; là trung tâm thương mại tự do; công nghiệp và công nghệ cao; dịch vụ hậu cần, hỗ trợ, logistics, khu nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; là khu vực xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hàng hóa quốc tế...

Năm 2014, Khu cảng, logistics và phi thuế quan đưa vào hoạt động với diện tích 142 ha, trong đó diện tích đã khai thác giai đoạn 1 là 50 ha, giai đoạn 2 sẽ khai thác 50 ha vào năm 2022 - 2023. 

Tháng 3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa, Khu kinh tế mở Chu Lai.

Khánh Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống