Quảng Ninh: Chỉ đạo kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 3105/UBND-GTCN&XH chỉ đạo kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Văn bản số 3105/UBND-GTCN&XH nêu rõ, ngày 5/11/2023, một số cơ quan báo chí có bài viết phản ánh việc thi công san lấp mặt bằng dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Quảng Ninh: Chỉ đạo kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh - Ảnh 1

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có ý kiến chỉ đạo giao Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; xem xét các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh để có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Cẩm Phả rà soát hồ sơ pháp lý, quy trình thủ tục và các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tham mưu, đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

Thiện Phúc

Theo Chất lượng và Cuộc sống