Quảng Trị chấp thuận Thành An làm nhà đầu tư dự án điện gió gần 1.700 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Điện gió Thành An là nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió Tân Hợp có quy mô đầu tư gần 1.700 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng 20,4ha (rừng phòng hộ khoảng 3,9ha, diện tích đất rừng sản xuất khoảng 16,5ha) cho Công ty Cổ phần Điện gió Thành An thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án nhà máy điện gió Tân Hợp.

Dự án nhà máy điện gió Tân Hợp được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 15/12/2020.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 1.696 tỷ đồng, với diện tích đất đề xuất sử dụng là 24ha (trong đó, diện tích sử dụng đất có thời hạn là 12,9ha; diện tích sử dụng đất tạm thời là 11,1ha). Sản lượng điện hàng năm dự kiến 150 triệu kWh.

Nhà máy có công suất dự kiến 38MW gồm 10 tuabin gió, mỗi tua bin có công suất 3,8MW và hệ thống điện trung áp đấu nối các tuabin vào trạm biến áp nâng.

Ngày 28/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục có Quyết định 1367QĐ/UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 2 đối với dự án nhà máy điện gió Tân Hợp đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Điện gió Thành An là nhà đầu tư dự án.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 2 đối với dự án này, thời gian vận hành khai thác thương mại từ tháng 11/2021 điều chỉnh lên tháng 8/2025 vận hành khai thác thương mại dự án; thi công lắp đặt các Turbin, thi công xây dựng đường truyền tải từ tháng 10/2023 - 7/2025 thì nay điều chỉnh lên háng 10/2023 - 7/2025 thi công lắp đặt các Turbin, thi công xây dựng đường truyền tải.

Về nhà đầu tư này, được biết, Công ty Điện gió Thành An được thành lập vào ngày 29/6/2020 có trụ sở đóng tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Người đại diện là ông Lê Văn Đài (sinh năm 1979). Ông Đài cũng là giám đốc của công ty này.

Công ty Cổ phần Điện gió Thành An hoạt động trong lĩnh vực sản xuât điện. Công ty có vốn điều lệ 520 tỷ đồng và được góp bởi 3 cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Công ty Cổ phần Thành An với vốn góp 416 tỷ đồng (tương đương 80% vốn điều lệ). 2 cổ đông còn lại là ông Hoàng Tiến Thành và bà Lê Thị Thanh Thủy, mỗi người góp 52 tỷ đồng (tương đương 10% vốn điều lệ).

Trong các cổ đông góp vốn để làm dự án nhà máy điện gió Tân Hợp trên, Công ty Cổ phần Thành An (Thành An) là công ty mẹ quyết định nguồn vốn cho dự án. Công ty Cổ phần Thành An được thành lập vào năm năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Ông Trần Đình Hiệp (sinh năm 1953) là người đại diện đồng thời là Giám đốc của Công ty Cổ phần Thành An.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, từ năm 2019 đến nay, công ty này đã có 2 lần thực hiện tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Công ty Cổ phần Thành An đã tăng vốn điều lệ từ 280 tỷ đồng lên thành 450 tỷ đồng vào tháng 7/2019. Vào tháng 3/2021, Công ty Cổ phần Thành An tiếp tục tăng vốn điều lệ lên thành 724 tỷ đồng.

Thành An có đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh ở các lĩnh vực như trồng rừng, buôn bán vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi, xây dựng… nhưng nhiều năm qua chủ yếu phát triển lĩnh vực xây lắp công trình.

Văn Tuân

Theo VietnamFinance