Quảng Trị lên phương án di dời khu công nghiệp ra khỏi TP. Đông Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng giao Công ty CP Tập đoàn BGI và đơn vị tư vấn lập phương án di dời KCN ra khỏi TP. Đông Hà cụ thể; giao BQL Khu kinh tế tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành phương án di dời KCN trong tháng 10/2022 làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét cho chủ trương triển khai để thực hiện các bước tiếp theo…

KCN Nam Đông Hà, Quảng Trị được thành lập năm 2004 với diện tích gần 100 ha
KCN Nam Đông Hà, Quảng Trị được thành lập năm 2004 với diện tích gần 100 ha

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có thông báo về kế hoạch di dời Khu công nghiệp Nam Đông Hà (khu công nghiệp) ở TP. Đông Hà.

Theo thông báo, Khu công nghiệp Nam Đông Hà (phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) ở gần các cơ quan, đơn vị, cơ sở và khu dân cư có số lượng người đông, nên được UBND tỉnh Quảng Trị giao cho 1 đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức di dời ra khỏi thành phố.

UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Khu công nghiệp Nam Đông Hà (phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) ở gần các cơ quan, đơn vị, cơ sở và khu dân cư có số lượng người đông nên việc di dời khu công nghiệp ra khỏi TP. Đông Hà là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết; phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nhằm đảm bảo an toàn, trật tự và môi trường đô thị; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng không gian phát triển để đảm bảo các điều kiện đưa thành phố Đông Hà lên đô thị loại II.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các đơn vị và Công ty cổ phần Tập đoàn BGI lập phương án di dời khu công nghiệp; trong đó, tập trung nghiên cứu các điều kiện chuyển khu công nghiệp sang phát triển đô thị dịch vụ, nguyện vọng của người dân và sự đồng thuận của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để làm rõ tính cấp thiết, đưa ra các yếu tố đặc thù để xây dựng phương án khả thi.

Phương án di dời khu công nghiệp cần nghiên cứu các vấn đề như: kinh phí đền bù cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà máy, kinh phí hỗ trợ dừng sản xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động gián đoạn việc làm, phương án tài chính hiệu quả. Nghiên cứu vị trí mới để bố trí mặt bằng cho các doanh nghiệp di dời đảm bảo thuận lợi bằng hoặc hơn nơi cũ.

Cùng đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phạm luật đất đai, môi trường theo đúng quy định; tham vấn cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng do quá trình hoạt động sản xuất của các nhà máy trong khu công nghiệp. Các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành phương án di dời khu công nghiệp trong tháng 10/2022.

Khu công nghiệp Nam Đông Hà là Khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được thành lập năm 2004 với diện tích gần 100 ha. Khu công nghiệp này hiện có 36 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 2.239 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất là gần 62 ha, tỷ lệ lấp đầy gần 82%. Doanh thu từ khu công nghiệp đạt hơn 1.440 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Tuy nhiên, hiện Khu công nghiệp Nam Đông Hà này ở gần các cơ quan, đơn vị, cơ sở và khu dân cư có số lượng người đông. Nhiều năm qua người dân đã kiến nghị di dời khu công nghiệp này ra khỏi TP. Đông Hà để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Hoàng Hiệp

Theo VietnamFinance