Quý 1/2024: SeABank đạt lợi nhuận hơn 1.506 tỷ đồng, tăng 41%

SeABank công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.506 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, các chỉ số kinh doanh khác đều có sự tăng trưởng ổn định.

 

Năm 2024, SeABank có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.
Năm 2024, SeABank có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, nhờ việc linh hoạt chuyển hướng kinh doanh, tập trung vào công nghệ số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, quý 1/2024, SeABank tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.506 tỷ đồng, tăng gần 41%; Tổng thu nhập hoạt động đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 19,54%; Tổng doanh thu đạt 6.438 tỷ đồng, tăng 4,6%. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng gần 51% so với cùng kỳ, đạt 705 tỷ đồng.

Vào thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản đạt 271.614 tỷ đồng, tăng 2,06%, tương đương tăng ròng 5.492 tỷ đồng. Vốn điều lệ ngân hàng ở mức 24.957 tỷ đồng.

Tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt 168.605 tỷ đồng, tăng thêm 6.919 tỷ đồng, tương đương 4,3% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 181.238 tỷ đồng, tăng ròng 1.487 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SeABank vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,95% do ngân hàng chủ động trong việc sử dụng nguồn lực nhằm bao phủ, kiểm soát và thu hồi nợ xấu. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 86,84%.

Việc liên tục giữ tốc độ tăng trưởng ổn định cho thấy sự nỗ lực vượt trội của SeABank trong công tác đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp thêm các dịch vụ mới nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tích cực xuyên suốt quá trình sử dụng dịch vụ tài chính.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống