Rõ thêm những sai phạm Khu liên hiệp Thể thao Quốc gia

Công đoàn Tổng cục TDTT, Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL nhận hỗ trợ tiền Tết 700 triệu từ quỹ phúc lợi của khu LHTTQG không phù hợp

Ngày 29/6, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo Kết luận Thanh tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Rõ thêm những sai phạm Khu liên hiệp Thể thao Quốc gia - Ảnh 1
Nhiều sai phạm trong quản lý tại khu LHTTQG. Ảnh minh họa

Ngoài chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại Khu liên hợp thể thao quốc gia, TTCP còn chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác mua sắm tài sản, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, việc tính, trích hao mòn, khấu hao tài sản công.

Cụ thể, trong quá trình triển khai 5 gói thầu mua sắm tài sản (máy cắt cỏ, xe nâng, xe khách 47 chỗ...) trong đó có việc sử dụng xe nâng, xe khách 47 chỗ không đúng mục đích, không hiệu quả, gây lãng phí.

Kết luận cũng chỉ rõ, việc phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên phương án tính, trích khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của khu LHTTQG không đúng thực tế, dẫn tới trích sai tăng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và tăng chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN và thuế TNDN tăng thêm phải truy thu nộp ngân sách là hơn 3.2 triệu đồng.

Đáng chú ý, khu LHTTQG cũng không trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền gần 49 triệu đồng mà lại sử dụng để chi thu nhập tăng thêm, trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ ổn định thu nhập không đúng quy định.

Chưa hết, từ năm 2011 - 2018, khu LHTTQG thực hiện nhiều nội dung chi tiền mặt từ quỹ phuc lợi nhưng không có trong quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành với tổng số tiền gần 3 triệu đồng.

Công đoàn Tổng cục TDTT, Công đoàn Văn phòng Bộ VHTTDL còn nhận hỗ trợ tiền Tết 700 triệu từ quỹ phúc lợi của khu LHTTQG không phù hợp với quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Riêng Văn phòng Bộ VHTTDL đã nhận số tiền Tết là hơn 2 triệu đồng.

Từ những sai phạm trên, TTCP kiến nghị khu LHTTQG chấn chỉnh ngay cách tính, trích hao mòn, khấu hao tài sản công đúng quy định; xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư, hóa chất...

Yêu cầu chấm dứt việc hỗ trợ tiền Tết, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT không đúng đối tượng, phạm vi sử dụng quỹ phúc lợi theo quy định.

Liên quan tới những sai phạm chung tại khu LHTTQG, TTCP kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, Viện KSND Tối cao thụ lý, xem xét 2 nội dung sai phạm tại Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Một là việc cho thuê mặt bằng tại các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án. Hai là, việc sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với công ty TNHH Tân An Bình sai quy định.

Ngoài ra, TTCP kiến nghị lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và Khu liên hợp thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân và các tổ chức liên quan đến sai phạm qua từng thời kỳ.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại kết luận này; giao Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, Tổng cục  TDTT, Khu liên hợp thể thao quốc gia, Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau thanh tra theo quy định của pháp luật.

An An

Theo Đất Việt