Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ 351 tỷ đồng cả năm 2022

Ngoại trừ quý I/2022 ghi nhận hơn 38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) đã có 3 quý liên tiếp không đạt được lợi nhuận dương và kéo theo kết quả cả năm 2022 lỗ sau thuế hơn 351 tỷ đồng.

Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ sau thuế 351 tỷ đồng cả năm 2022
Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ sau thuế 351 tỷ đồng cả năm 2022

PTI ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 1.321 tỷ đồng trong quý IV, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 6%, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đầu tư giảm hơn 75%, lần lượt đạt 44,8 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.

Nhìn chung, doanh thu từ hoạt động cốt lõi và các hoạt động khác của PTI khá ảm đạm, nếu không ghi nhận sụt giảm thì cũng không có sự tăng trưởng đột biến nào.

Tổng chi bồi thường bảo hiểm trong kỳ đạt 679 tỷ đồng, tăng 19%. Chi phí tài chính tăng gấp đôi, đạt 25,8 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18%, đạt 69,7 tỷ đồng.

Chốt quý, PTI báo lỗ sau thuế 4,4 tỷ đồng do doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI khởi sắc nhẹ khi tăng 4% so với mức thực hiện năm 2021, đạt 5.153 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản lần lượt giảm 15% và 77%, tương ứng đạt 160,8 tỷ đồng và 9,1 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động tài chính được nhiều chuyên gia cũng như tổ chức nghiên cứu kỳ vọng sẽ “cứu cánh” các doanh nghiệp bảo hiểm trong bối cảnh lãi suất tăng cao lại không đạt được tăng trưởng dương. Cụ thể, trong cấu phần doanh thu tài chính, lãi tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất lại giảm 13% so với cùng kỳ, đạt hơn 113 tỷ đồng.

PTI lỗ sau thuế hơn 351 tỷ đồng cả năm 2022, trong khi năm 2021 lãi 328 tỷ đồng.

Kết quả này được tích luỹ bởi 3 quý liên tiếp PTI ghi nhận thua lỗ, từ quý II/2022 với khoản lỗ sau thuế kỷ lục hơn 222 tỷ đồng, quý III lỗ hơn 167 tỷ đồng và quý IV lỗ hơn 4 tỷ đồng.

Được biết, đây là năm đầu tiên PTI thua lỗ kể từ năm 2004 (doanh nghiệp công khai kết quả kinh doanh từ năm 2004).

Theo giải trình, PTI cho biết trong năm 2022, doanh nghiệp phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững Tâm An” với số tiền hơn 353 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bồi thường tăng mạnh so với cùng kỳ do cả nước đã duy trì tình trạng bình thường mới với dịch bệnh Covid-10, không còn áp dụng chính sách giãn cách xã hội như năm trước, gây ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của PTI đạt hơn 8.385 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt giá trị khiêm tốn ở mức 140 tỷ đồng, giảm 8%. Trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt khá cao ở mức hơn 3.755 tỷ đồng, giảm 3,9% so với đầu năm.

Năm 2022, PTI lên kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch dự kiến giảm 20,9%, đạt 260 tỷ đồng. Như vậy, cả doanh thu và lợi nhuận đều chưa đạt được mục tiêu đề ra. 

Hải Đường

Theo VietnamFinance