Tập đoàn Đầu tư IPA muốn đầu tư 1.600 tỷ đồng vào PTI

IPA muốn dùng 1.600 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để mua cổ phần của Công ty Bảo hiểm Bưu điện với giá tối đa là 80.000 đồng/cổ phiếu.

Nghị quyết HĐQT Tập đoàn đầu tư IPA (HNX: IPA) vừa thông qua việc chào bán 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm nay hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ nâng lên 4.276 tỷ đồng.

Mục đích huy động vốn của Tập đoàn Đầu tư IPA (Nguồn: IPA)
Mục đích huy động vốn của Tập đoàn Đầu tư IPA (Nguồn: IPA)

Nếu phát hành thành công, tổng số tiền huy động dự kiến là 2.138,3 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 1.600 tỷ đồng mua cổ cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện; 338,4 tỷ đồng tái cơ cấu tài chính đối với khoản vay/nợ, thanh toán các khoản vay/nợ và các khoản phải trả; và 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/thị trường tiền tệ để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Khoản thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành của công ty
Khoản thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành của công ty

Trên thực tế, IPA và PTI có mối quan hệ khá mật thiết. Bà Phạm Minh Hương, thành viên HĐQT của IPA là Chủ tịch Bảo hiểm Bưu điện. Bà Hương đồng thời là Chủ tịch Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND), đơn vị sở hữu khoảng 15,2 triệu cổ phiếu PTI.

Từ 13/6 đến 10/6,  Đầu tư IPA cũng đã đăng ký gom 4,3 triệu cổ phiếu PTI theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tuy nhiên, tập đoàn này đã không thực hiện mua vào với lý do điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm doanh thu thuần đơn vị này đạt 150 tỷ đồng, tăng 26%. Doanh thu tài chính hơn 407 tỷ đồng, giảm 70% do không còn ghi nhận lãi chuyển nhượng cổ phần 1.180 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cao hơn so với doanh thu thuần do công ty chủ yếu hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Trong doanh thu tài chính, lãi cho vay gấp gần 4,6 lần lên hơn 223 tỷ đồng; trong khi cổ tức và lợi nhuận được chia gấp gần 5 lần và đạt 163 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi vay của IPA trong kỳ gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, ghi nhận 236 tỷ đồng. Lượng vay dài hạn tăng 24,7% so với đầu năm và đạt 4.475 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản trái phiếu phát hành từ đợt tháng 2/2022, 12/2021 và 11/2021 với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 9,5%/năm. Ngoài ra, công ty dự phòng 224 tỷ đồng giảm giá cổ phiếu CRE của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HoSE: CRE). Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm đạt 155 tỷ đồng, giảm 87%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 33,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 21,23 tỷ đồng lên 84,39 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 70,4%, tương ứng giảm 967,49 tỷ đồng về 407,31 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 192,4%, tương ứng tăng thêm 304,08 tỷ đồng lên 462,12 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 18,2%, tương ứng tăng thêm 27,68 tỷ đồng lên 179,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận giảm chủ yếu do giảm mạnh doanh thu tài chính.

Trong năm 2022, Tập đoàn Đầu tư IPA đặt kế hoạch doanh thu 1.680 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 187,54 tỷ đồng, Tập đoàn Đầu tư IPA mới hoàn thành 20,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 23,07 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 81,55 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 862,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 789,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Một trong các lĩnh vực IPA tập trung là kinh doanh bất động sản, thế nhưng, hầu hết vay nợ của tập đoàn lại cho một công ty là Trustlink vay. Tính tại cuối tháng 6, trong 3.810 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, IPA đã cho Trustlink vay tới 3.672 tỷ đồng. Nói thêm, Trustlink cũng là con nợ lâu năm của IPA và có liên quan nhất định tới công ty của doanh nhân Vũ Hiền và bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán VNDirect.

Tính đến cuối quý II/2022, hầu hết nợ đi vay của IPA đều từ kênh trái phiếu. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất đã kiểm toán của IPA)
Tính đến cuối quý II/2022, hầu hết nợ đi vay của IPA đều từ kênh trái phiếu. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất đã kiểm toán của IPA)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu IPA có giá 19.100 đồng/cp, giảm 64,6% so với đầu năm.

Còn về phần Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện (mã PTI – sàn HNX) được thành lập năm 1998, tiền thân là Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Tính tới ngày 9/2/2022, Công ty có 4 cổ đông lớn gồm DB Insurance Co., Ltd sở hữu 37,32% vốn điều lệ; CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE) sở hữu 16,44% vốn điều lệ; Bà Hoàng Thị Minh Phương sở hữu 9,89% vốn điều lệ; bà Vũ Thị Thư sở hữu 9,89% vốn điều lệ; và còn lại 26,46% thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Thêm nữa, tính tới 30/6/2022, Tập đoàn Đầu tư IPA đang sở hữu 25,84% vốn điều lệ tại CTCP Chứng khoán VNDirect và ghi nhận là đầu tư vào công ty liên kết.

Được biết, trước khi thực hiện mua, Tập đoàn Đầu tư IPA chưa sở hữu cổ phần nào tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện. Trong đó, Tập đoàn Đầu tư IPA dự kiến dùng tổng 1.600 tỷ đồng để mua cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện với giá mua tối đa là 80.000 đồng/cổ phiếu (đóng cửa ngày 23/9, cổ phiếu PTI đang giao dịch vùng 59.500 đồng/cổ phiếu).

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống