Sẽ cưỡng chế các homestay và công trình sai phạm cận hồ Đồng Đò trong tháng 8 và 9

Đây là quyết định của UBND huyện Sóc Sơn sau khi ghi nhận những phát sinh từ các vi phạm cũ từ năm 2021 - 2022 trên địa bàn.

 

Nguồn ảnh: Báo Thanh niên
Nguồn ảnh: Báo Thanh niên

Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn vừa có thông báo kết luận của ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các xã Minh Trí và Minh Phú.

Theo đó, từ đầu năm đến nay huyện đã cơ bản ngăn chặn được tình hình vi phạm trên đất rừng tại các xã Minh Phú và Minh Trí. Tuy nhiên, đối với các vi phạm cũ từ năm 2021 - 2022 vẫn phát sinh khối lượng.

Trước thực trạng đó, huyện Sóc Sơn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thống nhất số liệu vi phạm trên đất rừng tồn đọng từ trước khi ban hành Kết luận số 1085 và Kết luận 1125 của Thanh tra TP Hà Nội để công khai trước thông tin đại chúng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ vi phạm, hướng dẫn 2 xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Huyện Sóc Sơn giao Chủ tịch UBND xã Minh Phú xử lý dứt điểm 5 trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2023 và trường hợp bà T.T.B.H (vi phạm cũ chưa xử lý do nguyên nhân khách quan) xong trong tháng 8. Đồng thời, kiểm tra hồ sơ vi phạm và tổ chức xử lý 4 trường hợp tại khu vực sạt lở xóm Ban Tiện xong trong tháng 9.

Giao Chủ tịch UBND xã Minh Trí cưỡng chế 6 công trình sai phép xung quanh hồ Đồng Đò trong tháng 8 và tháng 9; ra quân xử lý, giải tỏa các lều lán vi phạm trên đất hồ, đất rừng dọc xung quanh hai bên hồ Đồng Đò (thuộc xã Minh Trí) trong tháng 8.

Trước đó, vào năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành 2 kết luận thanh tra về đất rừng ở huyện Sóc Sơn, nêu rõ còn hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó đa số là vi phạm đất rừng. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm.

Đáng nói đến nay, bên đường ven hồ Đồng Đò và xóm Ban Tiện vẫn có nhiều homestay, công trình kiên cố, thậm chí đang xuất hiện thêm nhiều công trình vi phạm khác.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống