Sóc Sơn: Một cụm công nghiệp chấm dứt đầu tư hạ tầng kỹ thuật

UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền liên quan đến dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn”

Trong văn bản gửi các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan và huyện Sóc Sơn, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chấm dứt dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn”.

Phối cảnh minh hoạ cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Mai Đình, Sóc Sơn.
Phối cảnh minh hoạ cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Mai Đình, Sóc Sơn.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 14-6-2007. Dự án chậm triển khai do gặp khó khăn, vướng mắc, cử tri huyện Sóc Sơn đã có ý kiến phản ánh tại các kỳ họp HĐND thành phố.

UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành thực hiện dứt điểm việc chấm dứt hoạt động dự án. Tuy nhiên, cho đến nay, các đơn vị vẫn chưa triển khai nghiêm túc chỉ đạo.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định đã cấp cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Sở Tài chính báo cáo kết quả quyết toán số liệu kinh phí hợp lý, hợp lệ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã thực hiện tại dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các thủ tục thu hồi đất đã giao Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Sóc Sơn; bàn giao cho UBND huyện Sóc Sơn quản lý.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu huyện Sóc Sơn chủ trì, phối hợp Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng phương án kêu gọi đầu tư; xử lý việc hoàn trả lại kinh phí hợp lý, hợp lệ cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, có báo cáo gửi Sở Công Thương để tổng hợp gửi UBND thành phố trước ngày 5-11-2022.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống