Siêu dự án 4 tỷ USD bị Quảng Nam cấm đầu tư kinh doanh nhà ở

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xác định không đầu tư kinh doanh nhà ở trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc khẩn trương hoàn thành các hồ sơ quy hoạch liên quan và triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xác định không đầu tư kinh doanh nhà ở trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Cùng với đó, địa phương này đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương và các hồ sơ quy hoạch khác có liên quan theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án. 

UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên phải chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tích cực phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, sớm ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án. 

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An được yêu cầu phải có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bố trí kịp thời nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, đơn vị này phải phối hợp, làm việc với các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, thực hiện hồ sơ, thủ tục bổ sung, điều chỉnh các pháp lý về đầu tư để làm căn cứ tiếp tục triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Được biết, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An do Công ty TNHH phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance