Ngân hàng “sống khoẻ” vì đâu?

Ngân hàng “sống khoẻ” vì đâu?

Trái với biến động của nền kinh tế, một số ngân hàng vẫn “sống khoẻ” qua mùa Covid-19. Các tổ chức nghiên cứu thị trường còn cho rằng, 2021 sẽ là năm lạc quan cho ngành ngân hàng.