Tạm dừng quy hoạch hơn 1.560 ha khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu các khu 5,6,7 và một phần khu 3 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để tránh chồng chéo, trùng lắp.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu các khu 5,6,7 và một phần khu 3 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để tránh chồng chéo, trùng lắp.

Ngày 16/8, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo UBND tỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 5,6,7 và một phần khu 3 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thuộc huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh có diện tích hơn 1.560 ha.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch bán đảo Cam Ranh (phía tây đường Nguyễn Tất Thành) được UBND tỉnh này phê duyệt hồi tháng 12/2020. Tuy nhiên, Đồ án này được phê duyệt trước khi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết hiện nay cơ quan này đang lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm bám sát định hướng phát triển được quy định tại nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết của Chính phủ.

Trong đó xác định sẽ lập mới, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết số 09 nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương mà huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị dừng điều chỉnh quy hoạch hơn 1.560 ha khu vực Bãi Dài. Ảnh: plo.vn  
Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị dừng điều chỉnh quy hoạch hơn 1.560 ha khu vực Bãi Dài. Ảnh: plo.vn  

Liên quan đến lập quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đơn vị được giao chủ trì thực hiện và yêu cầu bám sát định hướng Nghị quyết 09 và Nghị quyết 42.

“Trong đồ án quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Cam Lâm, bao gồm cả khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh rộng khoảng 1.5660 ha. Do đó, việc lập quy hoạch cũ theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa tháng 12/2020 không còn phù hợp và chồng lấn quy hoạch mới”, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa giải thích.

Cũng theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm khi được phê duyệt sẽ thay thế toàn bộ nội dung thuộc địa giới hành chính huyện Cam Lâm (trừ phần diện tích khu 7 thuộc thành phố Cam Ranh) tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh năm 2020.

“Nếu tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (khu 3, 5, 6, 7) có thể gây trùng lặp và dẫn đến chồng chéo với phân khu một thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Ngoài ra, các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu phía tây đường Nguyễn Tất Thành đến nay không còn phù hợp với định hướng phát triển của Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 42/NQ-CP nêu trên”, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa nói.

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 (thuộc khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh). Và, việc tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được xem xét sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được Thủ tướng phê duyệt.

Theo Ban Quản lý khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, đến cuối tháng 6-2022, toàn khu du lịch có 40 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó có sáu dự án đã đi vào hoạt động toàn dự án; năm dự án khác đã hoàn tất các thủ tục, đưa vào hoạt động một phần dự án.

Nhóm dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng có sáu dự án và 21 dự án đang trong tiến độ hoặc vi phạm tiến độ, hết tiến độ triển khai. Ngoài ra,. có ba dự án chưa thực hiện dự án do có nhiều vướng mắc.

Ngọc An

Theo Sở hữu trí tuệ