Tập đoàn Lộc Trời hướng đến mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Lộc Trời vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao sẽ đạt 1.000 tỷ đồng.

 

Văn phòng tại TP.HCM của Tập đoàn Lộc Trời.
Văn phòng tại TP.HCM của Tập đoàn Lộc Trời.

Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại An Giang. Đại hội sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2023, đại diện Tập đoàn Lộc Trời cho rằng, năm vừa qua thực sự là một năm có nhiều khó khăn, thách thức mang tính bất định cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Đó là khó tiếp cận với nguồn vốn vay, biến động tỷ giá, lãi suất ngân hàng tăng đột biến, giá lúa gạo trong nước biến động khó kiểm soát…

Bên cạnh đó, liên tục 2 năm 2022 và 2023, tình hình dịch hại sâu bệnh ít nên ngành vật tư nông nghiệp kém khởi sắc, dẫn đến hàng hóa tồn đọng ở mức cao, gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính.

Tuy nhiên, Tập đoàn Lộc Trời đã không ngừng nỗ lực mở rộng vùng liên kết sản xuất quy mô lớn để sát cánh cùng bà con nông dân.

Nhờ đó, kết thúc năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời đạt 16.088 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4.397 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 38% so với năm 2022. Doanh thu thuần đạt được trong năm vừa qua là cao nhất lịch sử.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 124 tỷ đồng, giảm 411 tỷ đồng tương ứng mức giảm 77% so với năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đã cam kết với cổ đông 384 tỷ đồng.

Do lợi nhuận sau thuế không đạt được mục tiêu đề ra nên Tập đoàn Lộc Trời thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 từ tiền mặt 30%, tương ứng nguồn tiền chi trả là 242 tỷ đồng, sang hình thức cổ phiếu.

Hiện nay, Tập đoàn Lộc Trời có vốn điều lệ 1.007 tỷ đồng, tương ứng 100.741.465 cổ phiếu sẽ phát hành 30.222.440 cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 30%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1.310 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Lộc Trời giai đoạn 2015-2023 (đvt: tỷ đồng).
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Lộc Trời giai đoạn 2015-2023 (đvt: tỷ đồng).

Về định hướng năm 2024, Tập đoàn Lộc Trời vận hành hệ sinh thái nông nghiệp hoàn thiện, hướng đến sản xuất và cung ứng ổn định các loại nông sản và sản phảm nông nghiệp với chất lượng cao.

Tập đoàn Lộc Trời luôn giữ tinh thần “nói được, làm được” trong việc phụng sự nông nghiệp và cùng nông dân phát triển bền vững.

Đóng cửa ngày giao dịch 2/4/2024, cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời đạt 25.800 đồng/cổ phiếu, giảm 1,5% so với đầu năm. Hiện nay, vốn hóa của Tập đoàn Lộc Trời ở mức 2.599 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống