TCT Xây dựng Hà Nội: ‘Trắng’ doanh thu BĐS, doanh thu xây lắp giảm 58%, lãi chỉ 282 triệu đồng

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UPCoM: HAN) chứng kiến quý kinh doanh bết bát với doanh thu thấp nhất 6 năm và lợi nhuận sau thuế “mỏng manh” chỉ 282 triệu đồng.

TCT Xây dựng Hà Nội: ‘Trắng’ doanh thu BĐS, doanh thu xây lắp giảm 58%, lãi chỉ 282 triệu đồng
TCT Xây dựng Hà Nội: ‘Trắng’ doanh thu BĐS, doanh thu xây lắp giảm 58%, lãi chỉ 282 triệu đồng

Quý I/2023, doanh thu thuần hợp nhất của HAN đạt 170 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất kể từ quý II/2018.

Cơ cấu doanh thu cho thấy quý này HAN không có doanh thu kinh doanh bất động sản (cùng kỳ 71 tỷ đồng); doanh thu xây lắp giảm 58%, đạt 109 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 23%, đạt 23 tỷ đồng; chỉ doanh thu bán hàng, cung cấp vật tư tăng, ghi nhận 38 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp quý I/2023 đạt 12 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 7%, riêng biên lợi nhuận gộp của mảng xây lắp là 2,7%.

Với mức lợi nhuận gộp ít ỏi đó, HAN không đủ nguồn lực để chi trả cho các loại chi phí, do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 315 triệu đồng. Phải nhờ tới khoản lợi nhuận khác “còm cõi” 866 triệu đồng, HAN mới thoát lỗ.

Kết quý I/2023, HAN có lợi nhuận trước thuế 551 triệu đồng, giảm 87%. Lợi nhuận sau thuế 282 triệu đồng, giảm 91% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý I/2017 (ngoại trừ các quý lỗ).

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của HAN đạt 7.224 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 129 tỷ đồng, giảm 75%. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 85 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản (53%), đạt 3.833 tỷ đồng, giảm 4%  so với đầu năm (trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 159 tỷ đồng). Đáng chú ý trong số này có khoản phải thu 247 tỷ đồng từ Taseco Land, là giá trị công nợ chuyển nhượng dự án tòa nhà hỗn hợp N01-T6,T7 tại khu Ngoại giao đoàn, Hà Nội – dự án được đánh giá là có vị trí đẹp nhất khu đô thị này.

Hàng tồn kho trong quý I/2023 đã tăng 11%, đạt 1.824 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 5.590 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 998 tỷ đồng, tăng 7,5%. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn đạt 215 tỷ đồng, tăng 17%; doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.235 tỷ đồng, tăng 2,3%, gồm: doanh thu nhận trước tại dự án N01-T6,T7 Ngoại giao đoàn 1.086 tỷ đồng, khách hàng ứng trước tiền mua bất động sản 72 tỷ đồng, doanh thu nhận trước tiền về bán các căn hộ dự án Quế Võ 37 tỷ đồng, doanh thu nhận trước công trình xây dựng 102 tỷ đồng…

Với vốn chủ sở hữu đạt 1.634 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm, hệ số D/E là 3,42 lần.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của HAN âm 394 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tồn kho, giảm các khoản phải trả. HAN cũng không đẩy mạnh vay mượn nên lưu chuyển tiền thuần trong quý âm hơn 390 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance