ThaiHoldings tiếp tục thoái vốn công ty con; bầu Thụy muốn "chơi lớn" ở dự án ThaiSpace 30.000 tỷ đồng

(CL&CS) - Vào thời điểm cuối tháng 12/2021, ThaiHoldings thành lập ThaiSpace đồng thời có chủ trương thực hiện dự án cảng vũ trụ du lịch tại TP. Phú Quốc, đây cũng là dự án mà bầu Thụy muốn ThaiSpace triển khai.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 30 nghìn tỷ đồng. Để xoay vốn thực hiện dự án này, ThaiHolding liên tiếp thoái vốn ở 2 công ty con để nâng cấp dòng vốn cho ThaiSpace.

Quý I đầu năm, lãi trước thuế giảm 61% cùng kỳ năm ngoái

Mới đây, ThaiHoldings vừa công bố bản báo cáo tài chính quý I đầu năm 2022 với nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, doanh thu bán hàng hợp nhất đạt 1.470 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 142,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do không còn ghi nhận thu nhập khác từ bán dự án xi măng, lãi trước thuế của Thaiholdings trong kỳ chỉ là 190,3 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2022 ở mức 10.954 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 6.479 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý I/2022 (Nguồn: ThaiHolding)  
Báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý I/2022 (Nguồn: ThaiHolding)  

Vào ngày 29/4 vừa qua, ThaiHoldings tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022, theo đó, mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.880 tỷ đồng, thu nhập khác đạt 1.155 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,7% và 95% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm ngoái.

Năm 2022, doanh nghiệp đề xuất mức trả cổ tức không quá 15% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Còn về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, công ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% tức số cổ phiếu dự kiến phát hành là 35 triệu.

Tích cực xoay dòng tiền đầu tư vào dự án siêu vũ trụ tại Phú Quốc

Trong quý I đầu năm nay, ThaiHoldings tiếp tục thoái vốn từ 2 công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Thuỷ điện Quảng Nam và CTCP Đầu tư Thaihomes. Số tiền thoái vốn này sẽ đổ dồn vào dự án siêu vũ trụ tại Phú Quốc do Công ty ThaiSpace triển khai, nâng vốn góp trong CTCP Thaispace từ 80 tỷ đồng lên 253 tỷ đồng.

Phối cảnh cảng vũ trụ du lịch mà bầu Thụy muốn xây dựng tại Phú Quốc  
Phối cảnh cảng vũ trụ du lịch mà bầu Thụy muốn xây dựng tại Phú Quốc  

Trước đó, vào ngày 31/12/2021, CTCP Thaispace được thành lập với vốn điều lệ đăng ký lên tới 26.688 tỷ đồng, trong đó Thaiholdings góp 5%, tương đương 1.334,4 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thuỵ góp 75% và 2 người con của ông Thuỵ chia đều 20% còn lại. Theo cơ chế hiện hành, bầu Thuỵ và Thaiholdings có 90 ngày để góp đủ vốn cho doanh nghiệp nếu không sẽ phải tiến hành điều chỉnh theo số vốn góp thực tế

Dự án này sẽ được Thaiholdings dự kiến cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo mục tiêu sẽ có chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ ngay trong giai đoạn 2026-2030.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống