Thanh Hoá: Hơn 25.000 tỷ đồng đầu tư 14 dự án khai thác hạ tầng cảng biển

Cảng Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn

.

Cảng Nghi Sơn ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Cảng Nghi Sơn ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, khu vực cảng tổng hợp gồm 21 bến cảng, đã có 12 bến hoàn thành đi vào khai thác kinh doanh, có thể tiếp nhận tàu trọng tải 70.000 DWT gồm: 2 bến cảng của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa, 3 bến cảng của Công ty Cổ phấn Đầu tư khoáng sản Đại Dương, 5 bến cảng của Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn, 1 bến cảng của Công ty TNHH Quang Trung, 1 bến cảng của Công ty Cổ phần Hóa chất GAMA Thanh Hóa.

Khu vực cảng chuyên dùng gồm 18 bến, đã có 12 bến hoàn thành và đang khai thác phục vụ các dự án lớn trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Khu cảng container gồm 10 bến cảng, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn 04 bến và Công ty TNHH Long Sơn 04 bến.

Ngoài ra, tại khu bến Bắc Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Đại Dương hiện đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương dự án khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng với diện tích khoảng 557,197 ha, năng lực tiếp nhận hàng hóa khoảng 25 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 14.119 tỷ đồng. Đối với khu neo đậu, chuyển tải tại Cảng biển Nghi Sơn, 2 khu neo đậu, chuyển tải của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Nghi Sơn đã đưa vào khai thác, có khả năng tiếp nhận tàu thuyền có trọng tải trên 80.000 DWT.

Cùng với đó, 1 bến phao nổi SPM của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 320.000DWT phục vụ nhập dầu thô công suất 10 triệu tấn/năm. Tại Cảng biển Nghi Sơn đã có 4 điểm neo đậu chuyển tải phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 có khả năng tiếp nhận tàu thuyền có trọng tải đến 210.000 DWT vào neo đậu, chuyển tải.

Được biết, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp luồng hàng hải vào các bến khu vực Nam Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 567,6 tỷ đồng. UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề xuất Dự án đầu tư nạo vét luồng tàu ra vào Cảng Nghi Sơn đoạn từ phao số 0 đến đê Bắc, với tổng chiều dài 7km. Tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 2.200 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản 1.600 tỷ và nguồn vốn đối ứng của tỉnh Thanh Hóa 600 tỷ đồng.

Cảng Nghi Sơn ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt đã có sự tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu của các nhà đầu tư, các tập đoàn và doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Thời gian tới, Cảng biển Nghi Sơn vẫn tiếp tục được tỉnh Thanh Hóa quan tâm bố trí, thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu giao thương hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lan Anh

Theo Tài chính doanh nghiệp