Thanh Hoá 'lắc đầu' với đề xuất chuyển dự án thủy sản thành dự án nghỉ dưỡng của Long Phú

Để chuyển đổi hơn 13,2 ha đất từ dự án nuôi trồng thuỷ sản sang làm Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Công ty Cổ phần Long Phú đã nhiều lần có tờ trình xin UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận. Tuy nhiên, UBND tỉnh Thanh Hoá đã "lắc đầu" với dự án này.

Thanh Hoá 'lắc đầu' với đề xuất chuyển dự án thủy sản thành dự án nghỉ dưỡng của Long Phú (Ảnh minh hoạ)
Thanh Hoá 'lắc đầu' với đề xuất chuyển dự án thủy sản thành dự án nghỉ dưỡng của Long Phú (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có văn bản trả lời về việc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Long Phú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

Trước đó, UBND tỉnh đã nhận được tờ trình số 4645/TTr-SKHĐT ngày 27/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Long Phú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần Long Phú. 

Đối với vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đồng ý với đề xuất: Không chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời Công ty cổ phần Long Phú theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao UBND huyện Quảng Xương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý nội dung chưa thống nhất về định hướng chức năng sử dụng đất giữa điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quảng Xương và Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi) đối với khu đất đang cho Công ty cổ phần Long Phú thuê tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, làm cơ sở để thu hút dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần Long Phú thực hiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất đối với khu đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 233970 ngày 25/2/2004 đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trước đó, vào năm 2003, khu đất hơn 13,3 ha thuộc đất vườn và đất trồng cây lâm nghiệp tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương được UBND tỉnh Thanh Hoá cho Công ty cổ phần Long Phú (trụ sở đóng tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) cho thuê với thời hạn 20 năm để thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản. Năm 2008, Công ty cổ phần Long Phú lập đề án trình UBND tỉnh Thanh Hoá xin chuyển đổi khu đất làm Khu du lịch Long Phú Resost.

Liên tiếp trong 3 năm, từ 2017 đến 2019, Công ty Cổ phần Long Phú trình UBND tỉnh Thanh Hoá xin chuyển đổi hơn 13,2 ha đất quy hoạch dự án nuôi trồng thuỷ làm dự án Khu du lịch sinh thái.

Về chủ trương chuyển đổi đất từ dự án nuôi trồng thuỷ sản này làm khu du lịch sinh thái, ngày 10/1/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản số 711 về không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Long Phú. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có văn bản trả lời về việc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Long Phú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

Về chủ đầu tư dự án này, được biết, Công ty Cổ phần Long Phú có trụ sở đặt tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá được thành lập vào ngày 10/2/2023 do bà Nguyễn Bích Hà, sinh năm 1942 làm đại diện pháp luật.

Văn Tuân

Theo VietnamFinance