Thanh Hoá: 'Ôm đất vàng', dự án nhà hàng - khách sạn Hưng Gia 'đứng im' 10 năm

Sau 10 năm được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất để thực hiện Dự án nhà hàng, khách sạn Hưng Gia, khu “đất vàng” này đến nay vẫn chỉ là bãi cỏ hoang, thành điểm chăn thả trâu bò giữa lòng TP. Thanh Hóa.

Dự án Nhà hàng, khách sạn Hưng Gia được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm cho Công ty địa ốc Hưng Gia vào ngày 08/3/2014 trên phần diện tích khu đất 9.677 m2, tại các lô B- CT5- 2 và B- CT5- 3, tổng mức đầu tư dự kiến 220 tỷ đồng. Quy mô dự án bao gồm 2 công trình dịch vụ nhà hàng 07 tầng tại lô B-CT5-2 và lô B-CT5-3.

Ngày 24/12/2014, Công ty địa ốc Hưng Gia được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê 9.677 m2 đất (diện tích đất thuộc phường Đông Hải, đã được UBND TP. Thanh Hóa thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng) để thực hiện dự án Nhà hàng, khách sạn Hưng Gia. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án trên không quá 2 năm kể từ ngày được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất.

Sau đó, ngày 23/11/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với Công ty địa ốc Hưng Gia để thực hiện dự án trên. Theo quyết định ban hành, giá đất bình quân để tính tiền thuê đất là 6.957.000 đồng/m2.

Theo kế hoạch, đến ngày 24/06/2024, tức là sau 24 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh Thanh Hóa cho gia hạn, dự án phải hoàn thành và đưa vào sử dụng,…
Theo kế hoạch, đến ngày 24/06/2024, tức là sau 24 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh Thanh Hóa cho gia hạn, dự án phải hoàn thành và đưa vào sử dụng,…

Theo tìm hiểu, tại Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 17/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành phê duyệt thiết kế đô thị khu công trình hỗn hợp thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa. Theo đó, lô đất số B-CT5-2, lô đất B-CT5-3 trên được xác định là đất thương mại dịch vụ. Năm 2020, khu đất trên đã được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất là đất dịch vụ thương mại.

Được đánh giá là khu “đất vàng” còn sót lại giữa lòng TP. Thanh Hóa, dự án nằm sát bên cạnh mặt bằng 3241 từng được đấu giá hơn 1.000 tỷ đồng. Sau 8 năm được cho thuê đất, dự án nhà hàng khách sạn Hưng Gia vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, thành điểm chăn thả trâu bò,..

Khu đất này đến nay vẫn cỏ mọc um tùm, là điểm chăn thả trâu bò,…
Khu đất này đến nay vẫn cỏ mọc um tùm, là điểm chăn thả trâu bò,…

Để đốc thúc chủ đầu tư thực hiện dự án, ngày 24/06/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra Quyết định cho gia hạn tiến độ sử dụng đất để Công ty địa ốc Hưng Gia này là Công ty địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa hoàn thành dự án Nhà hàng khách sạn Hưng Gia tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.  

Cụ thể, cho Công ty địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa (Mã số thuế 2802493699; Địa chỉ: Tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân Hương, phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá) gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày ký Quyết định này, để tiếp tục hoàn thành dự án Nhà hàng Khách sạn Hưng Gia.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, theo dõi, kiểm tra, nếu hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, Công ty địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa vẫn chưa hoàn thành đầu tư dự án đưa vào sử dụng thì kiểm tra, lập hồ sơ, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Giao Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đôn đốc, xử lý việc nợ đọng thuế của Công ty địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa theo quy định.

Ghi nhận thực tế tại khu đất thực hiện dự án này cho thấy, sau 10 năm kể từ ngày được tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất, hiện chủ đầu tư dự án là Công ty địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa đã đầu tư hoàn thành việc xây tường bao xung quanh khu đất, bên trong cỏ mọc um tùm,…

Theo tìm hiểu của Vietnamfinance, Công ty Cổ phần Thương mại địa ốc Hưng Gia (Công ty địa ốc Hưng Gia) chủ đầu tư dự án Nhà hàng, khách sạn Hưng Gia thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa có địa chỉ tại Tòa nhà Đông Á, số 11A1 Tân Hương, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá, người đại diện pháp luật là ông Cao Đức Thiện.

Viết Huy

Theo VietnamFinance