Thanh tra Chính phủ kết luận 5 khu phố nằm trong ranh giới đô thị mới Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ khẳng định căn cứ kết quả kiểm tra của các bộ, ngành chức năng và hồ sơ, tài liệu, các bản đồ… có đủ cơ sở để xác định vị trí ranh giới, số thửa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố ở 3 phường nằm trong ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo số 1169 thông báo về kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTM Thủ Thiêm, quận 2 cũ, nay là TP Thủ Đức).

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra, rà soát, TTCP được UBND TP Hồ Chí Minh cung cấp một số bản đồ do cựu Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm vốn là những bản đồ kèm theo văn bản trình để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996.

Qua kiểm tra đối chiếu, bản đồ do ông Thanh lưu giữ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm với 2 bản đồ mà các cơ quan của UBND TP Hồ Chí Minh cung cấp cho TTCP là trung khớp với nhau về ranh quy hoạch.

Từ đó có thể khẳng định việc xác định ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm tại Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Trong đó Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra khoảng 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ là đúng quy định và thực tế.

Thanh tra Chính phủ kết luận 5 khu phố nằm trong ranh giới đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 1

Khu đô thị Thủ Thiêm đã triển khai hơn 20 năm nhưng hiện nay nhiều diện tích vẫn còn hoang hóa do có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.

Theo TTCP, việc xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường, TTCP xác định, căn cứ vào bản đồ hành chính quận 2 (cũ) để xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà, đất của từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm cho thấy vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Đối với tài liệu mà các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường căn cứ để khiếu nại, TTCP xác định, việc người dân căn cứ vào những việc làm không đúng UBND TP Hồ Chí Minh về sơ đồ khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT để khiếu nại về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Những việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên của Kiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm đã được kết luận tại Thông báo số 1483 TB-TTCP ngày 4/9/2018 của TTCP.

Ngày 27/11/2020, TTCP phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành tổ chức buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường. Tại đây, TTCP đã thông báo Dự thảo kết quả kiểm tra về ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý và đưa ra một số tài liệu bổ sung.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, TTCP cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các hồ sơ người dân cung cấp sau đối thoại.

Thanh tra Chính phủ kết luận 5 khu phố nằm trong ranh giới đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 2

Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố tại 3 phường thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Qua rà soát, đối chiếu tất cả hồ sơ, TTCP xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, chỉ có khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An (thuộc quận 2 cũ, nay là khu phố 1, phường An Khánh, TP Thủ Đức) là nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Như vậy, có cơ sở khẳng định các bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Viết Thanh lưu giữ và 2 bản đồ do các cơ quan của UBND TP Hồ Chí Minh cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là bản đồ để xác định về ranh quy hoạch được UBND TP Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ cho biết việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc phải ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm được lập trước ngày 7/8/2005 là phù hợp với quy định và thực tế tại thời điểm đồ án quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt.

Từ kết luận nói trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND TP Hồ Chí Minh xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ đề nghị tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Văn bản số 43/TB-VPCP Ngày 20/5/2021 của Văn phòng Chính phủ. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm đã nêu tại phần kết quả kiểm tra.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý , sử dụng đất đai tại KĐTM Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Đức

Theo Doanh nghiệp Việt Nam