Thanh tra Quảng Ngãi chỉ ra loạt sai phạm tại dự án liên doanh xây bệnh viện 1.100 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định để tự nguyện trả lại đất, chấm dứt dự án đầu tư, chấm dứt hợp đồng liên doanh, liên kết và giải quyết các nội dung liên quan đến dự án.

Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi xây dựng dở dang rồi bỏ hoang nhiều năm nay.
Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi xây dựng dở dang rồi bỏ hoang nhiều năm nay.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố kết quả thanh tra dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và chỉ ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, khi trình UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chưa thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất trước khi cấp quyết định chủ trương đầu tư là không đúng quy định.

Chủ đầu tư đã thực hiện thi công một số hạng mục khi chưa có giấy phép xây dựng là không đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình nhưng các cơ quan có chức năng không xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép giãn tiến độ 15 tháng (từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2019), sau đó UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ đến tháng 6/2021 (có tổng thời gian đã giãn tiến độ, điều chỉnh tiến độ là 33 tháng). Như vậy, sau khi được giãn tiến độ đến tháng 6/2021, tính đến nay dự án thực hiện chậm 19 tháng theo quyết định chủ trương đầu tư; không thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật nhưng các cơ quan có thẩm quyền chưa lập thủ tục xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ rõ, trong quá trình thực hiện liên doanh, liên kết Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chưa nắm chắc quy trình, thủ tục nhưng không chủ động xin ý kiến tư vấn của Sở Y tế, Sở Tài chính. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã không thực hiện thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá để xác định giá trị tài sản làm cơ sở thỏa thuận với Công ty Cổ phần Medika Investment Việt Nam tham gia liên doanh, liên kết mà để Công ty Cổ phần Medika Investment Việt Nam thực hiện thủ tục thuê tổ chức thẩm định giá là không đảm bảo tính minh bạch, không đúng quy định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không thực hiện thủ tục lập phương án, đề án liên doanh, liên kết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mà chỉ lập Biên bản thỏa thuận vốn góp giữa hai bên và không thực hiện ký Hợp đồng góp vốn, liên doanh, liên kết khi thành lập pháp nhân mới là không đúng trình tự, thủ tục.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Bệnh viện đa khoa tỉnh không thực hiện xử lý các tài sản trên đất là không đúng trình tự, thủ tục.

Đối với 9/13 tài sản công đã bàn giao để thực hiện dự án không đúng theo quy định của pháp luật, dẫn đến các tài sản này đã bị di dời, phá hủy khi thi công với giá trị xác định 457 triệu đồng, đến nay chưa được chủ đầu tư bồi thường, có nguy cơ thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định để tự nguyện trả lại đất, chấm dứt dự án đầu tư, chấm dứt hợp đồng liên doanh, liên kết và giải quyết các nội dung liên quan đến dự án.

Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hướng dẫn nhà đầu tư có văn bản tự nguyện trả lại đất theo đúng thủ tục quy định; khẩn trương thực hiện thủ tục theo quy định tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi thuê. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh theo hướng giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi do hai thành viên góp vốn thành lập là Công ty Cổ phần Medika Investment Việt Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư lần đầu tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 08/5/2017, với quy mô 500 giường bệnh, 40 phòng khám, 8 phòng mổ chất lượng quốc tế, đạt tiêu chí Bệnh viện hạng I, diện tích dự kiến 11.000m nằm trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh, tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng (vốn góp 220 tỷ đồng, vay 880 tỷ đồng).

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance