Thanh tra thuế Công ty Đường Quảng Ngãi

Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Công ty Đường Quảng Ngãi và một cơ sở bị thanh tra thuế.
Công ty Đường Quảng Ngãi và một cơ sở bị thanh tra thuế.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sẽ bị thanh tra thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm nội dung thanh tra giá giao dịch liên kết) tại văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, các văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc là: Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy; Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương; Nhà máy điện sinh khối An Khê; Nhà máy Bia Dung Quất. Thời kỳ thanh tra là năm 2019 và năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; Kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại Trạm y tế. Thời kỳ là từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Về tình hình kết quả kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2022 đạt 8.318 tỷ đồng trong khi đó năm 2021 chi đạt 7.374 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 2.458 tỷ đồng, tăng 196 tỷ đồng so với năm 2021.

Sau khi tình hết các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đạt 1.286 tỷ đồng. tăng 33 tỷ đồng so với năm 2021.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance