Thép Tiến Lên: Quý IV lỗ nặng, bào mòn lợi nhuận cả năm 2022

Việc kết quả kinh doanh quý IV không tốt đã bào mòn gần hết lợi nhuận 3 quý đầu năm. Cụ thể, nếu trong 9 tháng đầu năm 2022, TLH lãi 122 tỷ đồng thì tính đến hết năm, lợi nhuận sau thuế của TLH vỏn vẹn chỉ còn 7,5 tỷ đồng.

Thép Tiến Lên báo lỗ hơn 114 tỷ đồng trong quý IV/2022.
Thép Tiến Lên báo lỗ hơn 114 tỷ đồng trong quý IV/2022.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, doanh thu của TLH đạt mức 1.661,8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc giá vốn cao hơn cả giá bán, đã khiến cho TLH lỗ gộp 51,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong quý này, trong khi phí quản lý và chi phí bán hàng đều giảm thì chi phí tài chính lại tăng mạnh lên mức 69,3 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chiếm phần lớn là chi phí lãi vay với 39,2 tỷ đồng.

Đây là lý do khiến lợi nhuận sau thuế trong quý IV của TLH chọc thủng đáy 3 năm qua. Theo báo cáo tài chính, TLH báo lỗ 114,9 tỷ đồng. Lần báo lỗ gần đây nhất là vào quý II/2020 với 15 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, doanh thu của TLH đạt 5.324,5 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2021 và đạt 96,8% so với kế hoạch đặt ra (5.500 tỷ đồng). Đây là mức doanh thu cao thứ 3 của TLH từ trước đến nay. Trước đó, chỉ có 2 năm cao hơn mức này là năm 2018 (5.952,5 tỷ đồng) và năm 2019 (5.395,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, việc kết quả kinh doanh quý IV không tốt đã bào mòn gần hết lợi nhuận của 3 quý đầu năm. Cụ thể, nếu trong 9 tháng đầu năm 2022, TLH lãi 122 tỷ đồng thì tính đến hết năm, lợi nhuận sau thuế của TLH vỏn vẹn chỉ còn 7,5 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của TLH thay đổi không đáng kể khi tăng từ mức 4.195,2 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 4.199,9 tỷ đồng. Trong đó, điểm đáng chú ý là tiền và các tương đương tiền tăng gần gấp đôi so với hồi đầu năm, lên mức 113,9 tỷ đồng.

An Chi

Theo VietnamFinance