Mang tiền đầu tư cổ phiếu SHB, VIX, IJC, Công ty mẹ Thép Tiến lên bị “thổi bay” 60 tỷ đồng lợi nhuận

Năm 2021 Thép Tiến Lên nhận thấy thị trường chứng khoán tăng mạnh và quyết mang tiền đầu tư cổ phiếu, và liên tục giá tăng đầu tư đến quý 2/2022 đồng thời phải trích lập dự phòng do cổ phiếu kinh doanh giảm giá sâu.

CTCP Thép Tiến Lên (mã chứng khoán TLH) công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2022. Một điểm khá thú vị là thay vì chờ đợi kết quả kinh doanh, mùa BCTC quý 2 năm nay các nhà đầu tư lại tập trung “soi” xem doanh nghiệp có dính đến việc đi buôn cổ phiếu?

Thép Tiến Lên cũng là một trong những doanh nghiệp nhảy vào “buôn chứng” khi nhìn thấy cái bánh vẽ của thị trường chứng khoán. Trước đó BCTC năm 2021 của công ty cho thấy, giai đoạn cuối năm 2021, nhìn thấy thị trường chứng khoán tăng mạnh, đặc biệt “sóng” tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và hạ tầng khu đô thị, Thép Tiến Lên đã nhảy vào thị trường chứng khoán. Giải trình về quyết định này, Thép Tiến Lên cho biết do kết quả kinh doanh trong năm tốt, công ty có số dư tiền lớn trong khi đó lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm mạnh còn thị trừng chứng khoán tăng mạnh nên công ty đầu tư chứng khoán kinh doanh.

Báo cáo ghi nhận năm 2021 Thép Tiến Lên đổ hơn 107 tỷ đồng vào đầu tư chứng khoán, tập trung lớn vào 3 cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (23,2 tỷ đồng) vào cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX 7 tỷ đồng), vào cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (14,6 tỷ đồng) và nhóm các cổ phiếu khác với tổng giá trị 62,5 tỷ đồng. Tuy vậy ngay thời điểm cuối năm 2021 nhóm chứng khoán kinh doanh của Thép Tiến Lên đều ghi lỗ, tổng giá trị hợp lý đến cuối kỳ còn hơn 103,3 tỷ đồng – tương ứng Thép Tiến Lên phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Song trong năm Thép Tiến Lên đã bán qua bán lại các mã chứng hoán, thu lãi (trừ lỗ) gần 40 tỷ đồng.

Mang tiền đầu tư cổ phiếu SHB, VIX, IJC, Công ty mẹ Thép Tiến lên bị “thổi bay” 60 tỷ đồng lợi nhuận - Ảnh 1

Giai đoạn thứ 2 đến 31/3/2022 vừa qua, kết thúc quý 1/2022, Thép Tiến Lên quyết định tiếp tục đổ tiền vào cổ phiếu IJC nhằm bình quân giá, đồng thời giữ nguyên giá trị đầu tư cổ phiếu SHB, giảm nhẹ tỷ trọng sở hữu cổ phiếu VIX và tăng giá trị đầu tư vào nhóm các cổ phiếu khác lên 95 tỷ đồng. Tổng giá trị gốc chứng khoán kinh doanh tăng lên thành 142,2 tỷ đồng. Tuy vậy tính đến cuối quý 1/2022 Thép Tiến Lên đã nâng số tạm lỗ lên hơn 7 tỷ đồng (trích lập dự phòng 7 tỷ đồng). Song trong kỳ công ty vẫn có khoản lãi bán chứng khoán gần 9 tỷ đồng. Như vậy tạm tính, Thép Tiến Lên có lãi khoảng 2 tỷ đồng nếu “tất toán” khoản đầu tư trong kỳ.

Mang tiền đầu tư cổ phiếu SHB, VIX, IJC, Công ty mẹ Thép Tiến lên bị “thổi bay” 60 tỷ đồng lợi nhuận - Ảnh 2

Không chốt lãi, thậm chí thấy thị trường giảm Thép Tiến Lên tiếp tục đổ thêm tiền bình quân giá, tổng giá gốc đầu tư vào cổ phiếu đến 30/6/2022 hơn 148 tỷ đồng, trong đó gia tăng tỷ trọng vào cổ phiếu VIX. Tuy vậy, đến cuối quý 2, cổ phiếu đầu tư tiếp tục giảm, Thép Tiến Lên đã phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư hơn 61 tỷ đồng, trong đó riêng khoản “tạm lỗ” của cổ phiếu VIX đến hơn 12 tỷ đồng.

Mang tiền đầu tư cổ phiếu SHB, VIX, IJC, Công ty mẹ Thép Tiến lên bị “thổi bay” 60 tỷ đồng lợi nhuận - Ảnh 3

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm 2022 đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Trong kỳ Thép Tiến Lên ghi nhận khoản doanh thu tài chính gần 74 tỷ đồng – chủ yếu là nhận lợi nhuận từ công ty con. Trong khi đó chi phí tài chính do phải gánh khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Do vậy nửa đầu năm 2022 Công ty mẹ Thép Tiến Lên còn lãi sau thuế 84 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số lãi hơn 81 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2021.

Mang tiền đầu tư cổ phiếu SHB, VIX, IJC, Công ty mẹ Thép Tiến lên bị “thổi bay” 60 tỷ đồng lợi nhuận - Ảnh 4

Thủy Trúc

Theo Chất lượng và cuộc sống